Gemeente Den Helder

voorlichtingspagina

Vergaderingen

betreft:
week: week 21

gecombineerde vergadering Financiën en Milieu

Donderdag 27 mei is er een gecombineerde vergadering van commissie Milieuzaken en commissie Financiën. Hier wordt door de leden van Milieuzaken besproken over het vergroten en vernieuwen van de aula op de Algemene Begraafplaats in Huisduinen en uitbreiding van de aula met een kleinschalig crematorium. Tevens buigen de leden van Financiën zich over het rapport "IJkpunten wegen en water" van de Raad voor de Financiële verhoudingen van 1 maart 1999. Er wordt ook gekeken of er toestemming verleend kan worden aan W.S.O.V. / T.C Topspin voor het aangaan van een nieuwe lening naast de door de gemeente gegarandeerde lening. Verder het boekwerkje "Weerstandsvermogen van gemeenten en provinces"van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en een voorstel tot continueren van de garantstelling bij het oversluiten van een geldlening door H.S.C. Hermes.

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op woensdag 2 juni. Bij het samenstellen van dit bericht waren de agendapunten nog niet bekend. De vergadering van de gemeenteraad begint om 20.00 uur.

Welstand

De Welstandcommissie vergadert op donderdag 3 juni, om 12.30 uur in kamer 0.06. Bij het samenstellen van dit bericht waren de agendapunten nog niet bekend.

Algemeen Bestuurlijke Zaken

In de vergadering van de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken op donderdag 3 juni komt het werkconferentie van Boer en Croon ( toekomst van Den Helder) aan de orde. Aanvang 20.00 uur.

Bezwaar - en beroepschriften

De vergadering van commissie Bezwaar- en Beroepschriften van donderdag 3 juni is verplaatst naar woensdag 9 juni.

_________________________________________________________________

laaste verandering: May 25, 1999

Deel: ' Gecombineerde vergadering Financiën en Milieu Den Helder '
Lees ook