Bedrijfschap Horeca en Catering

Zoetermeer, 25 mei 1999
Persbericht P-10 , afd. Communicatie, tel. (079) 368 07 19

Tijdens Nationaal Horeca Forum Kompas voor Beleid: Gedachtenbepaling over toekomst van de horeca

Wat staat de horeca te wachten? Welke trends en ontwikkelingen zijn er te signaleren. En ... hoe kunnen horecaorganisaties en -bedrijven daar adequaat op inspelen? Die vragen staan centraal tijdens het Nationaal Horeca Forum Kompas voor Beleid op maandagmiddag 7 juni in het Kurhaus in Scheveningen. Onder leiding van dagvoorzitter Astrid Joosten laten deskundigen hun licht schijnen over de belangrijkste trends en ontwikkelingen.

Zo geeft Stephen Hodes (LAgroup Leisure & Arts Consulting bv) een uiteenzetting over de moderne consument, gaat Dick Folmer (Vakschool Wageningen) in op rendementsaspecten en staat Cobi Schoondergang (GroenLinks) stil bij de factor arbeid. Politici, journalisten, adviseurs en ondernemers- en werknemersvertegenwoordigers gaan per aandachtsgebied met elkaar in discussie. Ook de bezoekers van het Forum kunnen aan deze discussie deelnemen.

Het Nationaal Horeca Forum gebruikt als handvat het Kompas voor Beleid horeca. Deze publicatie van het bedrijfschap Horeca en Catering geeft aan wat de recente en te verwachten ontwikkelingen in de horeca zijn. Het Kompas is voor de horecaorganisaties het gemeenschappelijk vertrekpunt voor een samenhangend bedrijfstakbeleid.

Meer informatie over het Nationaal Horeca Forum is verkrijgbaar bij Angela den Ouden van het bedrijfschap Horeca en Catering, telefoon (079) 3680719. Het Kompas voor Beleid kan men aanvragen bij de Informatieservice van het Bedrijfschap. De kosten bedragen f 250,-. Bedrijven die zijn ingeschreven bij het Bedrijfschap betalen f 125,-.

Deel: ' Gedachtenbepaling over toekomst van de horeca '
Lees ook