Het Nederlandse Rode Kruis

17 September 2001

Afghanistan: buitenlandse gedelegeerden van het Rode Kruis op standby in Pakistan

Op 16 september hebben alle buitenlandse gedelegeerden van het Rode Kruis Afghanistan verlaten. Ze blijven standby in Pakistan. Het is een tijdelijke maatregel totdat de Afghaanse autoriteiten de veiligheid opnieuw kunnen garanderen.

Voorlopig worden de Rode-Kruiswerkzaamheden vanuit Pakistan gemonitored en uitgevoerd door de 1000 lokaal geworven medewerkers. De hulpverlening in ziekenhuizen en orthopedische centra wordt gecontinueerd. Ook de distributie van voedsel in gebieden die getroffen zijn door de droogte en het interne conflict wordt voortgezet.

Meer informatie over de activiteiten van het Rode Kruis kunt u vinden op de website van het ICRC, www.icrc.org

Deel: ' Gedelegeerden van het Rode Kruis op standby in Pakistan '
Lees ook