Provincie Overijssel

Gedeputeerde Bennink geeft startsein voor restauratie steenfabriek

Gedeputeerde T. Bennink van de provincie Overijssel gaf vrijdag 14 juni het startsein voor de restauratie van de steenfabriek "De Werklust" in Losser. De restauratie van de fabriek wordt in fasen uitgevoerd. Allereerst zal de fabriek veilig worden gemaakt, zodat de bezoekers veilig kunnen rondwandelen. In de tweede fase, die de komende jaren wordt uitgevoerd, zal de fabriek worden opgeknapt. Bennink zegde zijn toehoorders toe dat de provincie Overiijsel zich zal inspannen om deze tweede fase van de restauratie ook mogelijk te maken. Hij dacht daarbij met name aan subsidie in het kader van de Europese programma's.

In zijn toespraak ging Bennink in op het belang van het cultureel erfgoed voor Overijssel. Volgens Bennink zijn historische gebouwen als de steenfabriek " De Werklust" niet alleen belangrijk voor het behoud van het cultureel erfgoed voor huidige en toekomstige generaties, maar ook voor de ontwikkeling van het toerisme in Noord-Oost Twente. Toerisme is volgens de gedeputeerde tegenwoordig booming business.

Bennink ging niet alleen in op het economisch rendement, maar wees ook op het sociale aspect . "Recreatie en toerisme kunnen in een plattelandsgemeente als Losser een belangrijke bijdrage leveren aan het op peil houden van voorzieningen als winkels en dergelijke en daarmee de leefbaarheid voor de inwoners garanderen", aldus Bennink.

Wensenlijst Landsdeel Oost aan informateur Donner

Gedeputeerde Bennink geeft startsein voor restauratie steenfabriek

Flora in laagveengebied in kaart gebracht

Informatieavond ruimte voor de rivier

Iedere woensdag spreekuur in milieucentrum Deventer

Jaarlijks 204.000 beschikbaar voor veiligheid

Bijeenkomst Stedelijke Vernieuwing 13 - 6 vervalt

Reggevisie binnen plan landinrichting Rijssen ter inzage

Nieuwe commissaris Geert Jan Jansen wil provincie met smoel "Duidelijk keuzes maken. En keuzes duidelijk maken"

© 14-06-2002 Provincie Overijssel

Deel: ' Gedeputeerde Bennink geeft startsein voor restauratie steenfabriek '
Lees ook