Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-051
DATUM: 6 april 1999

Gedeputeerde Dijksma bezoekt Zhejiang

De kersverse gedeputeerde Economische Zaken, Harry Dijksma, gaat van 1 tot en met 7 mei naar de provincie Zhejiang in China. Samen met zijn chinese collega zal hij nagaan op welke manier de economische relatie tussen de beide provincies kan worden versterkt. Provinciale Staten van Flevoland hebben zich vorig jaar op verzoek van de provincie Zhejiang uitgesproken in principe een economische band aan te willen gaan met Zhejiang. Zhejiang ligt in het oosten van China vlak bij Shanghai. Deze strategisch gelegen provincie ondergaat met zijn ongeveer 45 miljoen inwoners op het ogenblik een sterke economische groei. Niet alleen de landbouw en de beheersing van de waterkwaliteit maken een sterke vernieuwende ontwikkeling door, maar ook de industrie groeit in een rap tempo mede als gevolg van investeringen vanuit het buitenland. Deze investeringen zijn mogelijk geworden door de zogenoemde "open door politiek" van de Chinese overheid. Men moedigt buitenlandse relaties aan te investeren in het belang van de versterking van de eigen economie. Tal van samenwerkings-verbanden zijn inmiddels ontstaan. Zhejiang zelf voert op dit punt een actief beleid en moedigt buitenlandse regio's aan om de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken. Flevoland wil op deze kansen inspelen. Samen met Rutger Schuitemaker, hoofd van de afdeling Economische Zaken van de provincie, gaat Harry Dijksma daarom in Zhejiang besprekingen voeren met zijn chinese collega. Tevens gaan zij diverse bedrijven en projecten bezoeken. Nadrukkelijk stelt Dijksma: "Ik ga daar uiteraard niet voor mijzelf heen. Via onze eigen afdeling Economische Zaken en de Kamer van Koophandel hebben wij al enkele bedrijven op de hoogte gebracht van onze plannen om naar Zhejiang te gaan. Wij zien vooral kansen voor bedrijven, die kunnen adviseren over, of met partners ter plaatse kunnen investeren in nieuwe landbouwprojecten en in milieuprojecten (waterkwaliteit, verwerking van afval en dergelijke)". Omdat veel zakelijke contacten in China nog steeds via de overheid gestimuleerd worden ziet Dijksma het voor Flevolandse bedrijven als een voordeel dat een bestuurder van de provincie de missie leidt. Hij roept ondernemers die in deze missie geïnteresseerd zijn op, zich zo spoedig mogelijk te melden bij de afdeling Economische Zaken, de heer J. Timmers, telefoon 0320 - 265304.

Deel: ' Gedeputeerde Dijksma (Flevoland) bezoekt Zhejiang '
Lees ook