Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-115
DATUM: 14 september 1999

Gedeputeerde Dijksma benoemd in Europees Comite van de Regio's

Bestuurslid van de Provincie Flevoland, gedeputeerde H. Dijksma, is door de Raad van Ministers in Europa benoemd als lid van het Comité van de Regio's van de Europese Unie. Hij zal plaatsnemen in commissie 1, die zich richt op regionale politiek, structuurfondsen van de EU, economische en sociale samenhang en internationale en interregionale samenwerking. De heer Dijksma is voor deze functie voorgedragen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO). Het Comité van de Regio's is de jongste instelling van de Europese Unie. Het werd opgericht omdat lidstaten overtuigd waren dat de eigenheid en de bevoegdheid van de regionale en plaatselijke overheden moesten worden gerespecteerd, maar ook dat deze instanties bij de ontwikkeling en uitvoering van het EU-beleid moesten worden betrokken. De heer Dijksma beheert als gedeputeerde bij de provincie Flevoland de portefeuille economische zaken, landbouw en visserij, educatie, uitvoering EPD en Europees vervolgprogramma, personeel en organisatie en interne zaken. Van 1995 tot heden heeft oud-gedeputeerde de heer P. Loos deel uitgemaakt van het Comité van de Regio's.

Deel: ' Gedeputeerde Flevoland in Europees Comite van de Regio's '
Lees ook