Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-003
DATUM: 12 januari 1999

Gedeputeerde de Raad overhandigt eerste chemobox voor bedrijven

Gedeputeerde de Raad heeft op 12 januari 1999 de eerste chemobox overhandigd voor de proef "Inzameling Klein Gevaarlijk Afval", voor het midden- en kleinbedrijf. De chemobox is aangeboden aan de eerste enthousiaste aanmelder voor de proef, Hotel Mercure in Lelystad. Doel van het project is het verbeteren van de gescheiden inzameling van klein gevaarlijk afval (kga) bij bedrijven, scholen, buurthuizen e.d. Het project wordt uitgevoerd in de gemeenten Lelystad en Almere, in samenwerking met Provincie Flevoland en de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Flevoland. Bij kantoor-, winkel- en dienstenbedrijven komt slechts af en toe een kleine hoeveelheid gevaarlijk afval vrij. De kosten van verwijdering zijn daardoor in verhouding erg hoog. Wanneer bij een bedrijf niet meer dan 25 kilo kga per jaar vrijkomt, kan het meedoen aan de proef. De gemeenten Lelystad en Almere nemen het afval in. De provincie Flevoland stelt de chemobox beschikbaar. Tijdens de proef worden twee verschillende inzamelmethodes onderzocht. In Almere wordt het afval afgegeven op de gemeentewerf, in Lelystad wordt het opgehaald door de chemokar. Het project duurt twee jaar. In tegenstelling tot eerdere berichten kunnen belangstellende bedrijven, scholen, buurthuizen e.d. zich nog steeds aanmelden voor dit project. Voor aanmelding of meer informatie kan men contact opnemen met de heer J.B. Broertjes, telefoon 0320-265409. De kosten voor de inzameling bedragen ca. fl. 75,00 per jaar.

Deel: ' Gedeputeerde Flevoland overhandigt eerste chemobox bedrijven '
Lees ook