Provincie Zeeland

Gedeputeerde Interreg III-B projecten

Op 11 en 12 juli worden in Middelburg de eerste projecten geselecteerd die zijn ingediend in het kader van de interregionale samenwerking in noordwest europa. De selectie vindt plaats door de Stuurgroep. Het betreft de eerste ronde van ingediende voorstellen. 22 projecten worden bekeken, ingediend door de regio's uit de zeven betrokken landen. Zeven projecten worden door een Nederlandse partner getrokken. Bovendien hebben verschillende andere transnationale projecten ook Nederlandse partners.

De provincie Zeeland (samen met partners van de regio's Essex, Kent, Nord-Pas-de Calais en West-Vlaanderen) doet mee aan het Sail II project, dat een vervolg is op het net afgeronde Sail I. De provincie Zeeland hoopt voor dit project drie miljoen euro te verkrijgen. Dit project omvat een aantal experimenten, onder andere om de kwaliteit op de stranden te verbeteren, met name in de gemeente Veere. Met de projectgelden kan tevens uitvoering worden gegeven aan een project in West Zeeuwsch-Vlaanderen, in de gemeente Oostburg. Verder zijn Staatsbosbeheer, het Waterschap Zeeuwse Eilanden en de provincie partner binnen dit project.

Dit is de eerste ronde in het Programma Interreg III-B, dat duurt tot en met 2006. Twee keer per jaar worden projecten beoordeeld. Voor verdere informatie kunnen projectpromotors het programma op de website raadplegen: www.nweurope.org. Het doel van de projecten is, in een notendop, om door een innovatieve en geïntegreerde aanpak van transnationale samenwerking bij ruimtelijke vraagstukken, bij te dragen aan een meer samenhangende, uitgebalanceerde en duurzame ontwikkeling van het Europese grondgebied.

Projecten die zijn ingediend voor deze eerste ronde betreffen initiatieven op een aantal terreinen. Watermanagement en preventie van overstroming zijn belangrijke prioriteiten van dit NWE programma. Het JAF (Joint Approach to Flooding) bijvoorbeeld, geleid door Water Board Regge en Dinkel, ontwikkelt een transnationale aanpak voor overstromingspreventie. Dit project zal de concrete effecten van deze aanpak demonstreren door middel van een aantal projecten in Nederland en Engeland. Nieuw beleid, zoals het Nederlandse 'Waternood' principe dat grond -en oppervlaktewater met elkaar verbindt zal worden gebruikt. Verdere informatie: Robin Fisher (NWE Joint Technical Secretariat), Tel: +33 3 20 78 55 08, Email: robin@nweurope.org.

4 juli 2002, R. J. Swiers, 0118-631634, 40/02

Overzicht persberichten

Deel: ' Gedeputeerde Interreg III-B projecten, Zeeland '
Lees ook