Provincie Utrecht


Persbericht
30 november 1999

KORTHUIS NEEMT GROEN MANIFEST IN ONTVANGST

Op woensdag 1 december neemt gedeputeerde mw. E. Korthuis-Elion (Ruimtelijke Ordening) het manifest Een heldere kijk op Utrecht in ontvangst. Dit manifest is opgesteld door een aantal groene organisaties, die op die manier een bijdrage willen leveren aan het nieuwe Streekplan van de provincie Utrecht. Gedeputeerde Korthuis zal het manifest in ontvangst nemen en een eerste reactie geven.

Opstellers van het manifest zijn Het Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Consulentschap Natuur- en Milieueducatie en de Stichtse Milieufederatie. Zij vragen de provincie duidelijk te kiezen voor duurzaamheid en kwaliteit. (Voor informatie: Christiaan Bonebakker, actueel@prvutr.nl 030 - 258 33 25)

Terug

Zoekwoorden:

Deel: ' Gedeputeerde Korthuis neemt groen manifest in ontvangst '
Lees ook