Provincie Noord-Holland


2 september 1999
Gedeputeerde Neef bezoekt Schermer

Ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van de Stichting Schermer Molens houdt gedeputeerde Neef een inleiding over ondermeer het provinciaal beleid ten aanzien van molens en de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW). Hierbij worden alle cultuurhistorische waarden in de provincie Noord-Holland op kaart vastgelegd. De Schermer is daarbij als pilotproject recentelijk afgerond. Als symbool van de voortdurende restauratie-inspanningen van de Stichting Schermer molens zal gedeputeerde Neef een zogenaamde 'koningsspil' plaatsen in een molen.

Datum: zaterdag 4 september 1999
Plaats: De timmerschuur van Het Lange Rond, Molendijk 11 te Schermerhoorn

Programma:


13.30 uur Ontvangst


14.00 uur Vertrek, lopend of per bus naar Ondermolen O; de afstand is 900 mtr. (ter plaatse is geen parkeergelegenheid)


14.15 uur Plaatsen van de 'koningsspil' door gedeputeerde dhr. E. Neef


14.45 uur Vervolg bijeenkomst in de timmerschuur


15.00 uur Toespraak door de voorzitter, mevr. T. Stroom - van Ewijk


15.15 uur Presentatie van het molenboek door Rabobank Alkmaar en omstreken


15.30 uur Toespraak dhr. E. Neef, gedeputeerde Zorg, Welzijn en Cultuur van de provincie Noord-Holland


15.45 uur Vertoning video "Woon jij hier?"


16.00 uur Toast ter gelegenheid van het jubileum ___________________________________

Inlichtingen: Marcel van Kanten, bureau Communicatie, tel. (023)
514 42 11

Deel: ' Gedeputeerde Neef bezoekt Schermer '
Lees ook