Provincie Noord-Holland


Gedeputeerde Neef brengt werkbezoek aan Noord-Hollandse zorginstellingen
Haarlem, 18 februari 2003 - Gedeputeerde Enno Neef (PvdA), portefeuillehouder, Zorg, Welzijn en Cultuur brengt op vrijdag 21 februari aanstaande een werkbezoek aan 4 zorginstellingen in Noord-Holland. Het gaat hier om Medisch Centrum Alkmaar, het Geminiziekenhuis in Den Helder, het Westfries Gasthuis en het Liornehuis in Hoorn.

Programma

09.00 - 10.30 uur MCA Alkmaar

11.30 - 13.00 uur Geminiziekenhuis Den Helder

14.00 - 15.30 uur West Fries Gasthuis Hoorn

16.00 17.30 uur Liornehuis Hoorn

Als een rode draad loopt het thema de keten in de zorg door deze reeks werkbezoeken. Het is belangrijk dat verschillende schakels in de zorg goed op elkaar ingespeeld zijn, zodat men minder of geen last heeft van wachttijden en overbodige bureaucratie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om samenwerking tussen huisarts en ziekenhuis en tussen ziekenhuis en thuiszorg etc. De participatie van zorginstellingen in een samenhangend netwerk van aanbieders is van groot belang. Tijdens het werkbezoek komt de wijze waarop instellingen tegen deze keten in de zorg, de genoemde samenwerking, aankijken aan de orde.

De directe aanleiding om een werkbezoek te brengen aan het MCA in Alkmaar is de aanmoedingsprijs die in het kader van de provinciale Cees Korverprijs, onlangs ten deel gevallen is aan het ziekenhuis. Op de afdeling Longziekten wordt onder leiding van de longarts J.H.A.M. van den Bergh gewerkt met nieuwe methodieken van verwijzen en worden wachttijden verkort, diagnostiek en behandeling en ziekenhuis bezoek en telefonisch verkeer verminderd.

Ook in het Geminiziekenhuis zijn aanknopingspunten te vinden voor de keten in de zorg. Enerzijds de oprichting van het Ziekenhuisnetwerk de NoordWester (ZNW). Sinds december vorig jaar hebben het Gemini, het MCA en het Westfries Gasthuis een strategisch samenwerkingsverband. Het uitgangspunt van ZNW is dat de inwoners van Noord-Holland Noord een compleet en kwalitatief hoogwaardig pakket aan medisch-specialistische zorg kunnen behouden. Hiertoe werken de 3 ziekenhuizen samen op het gebied van medisch ondersteunende facilitaire diensten, opleidingen etc. Daarnaast is er vorig jaar in het Gemini een geboortecentrum geopend waarbij de verloskundigen zonodig de hulp van artsen (gynaecologen en kinderartsen) uit het Gemini kunnen inroepen. Bovendien fungeert het geboortecentrum als achterwacht voor de dunbevolkte gebieden in de kop van Noord-Holland. Gedeputeerde Neef zal zich verder laten informeren over de regiobrede voorbereiding van de nieuwbouw van het ziekenhuis.

De directe aanleiding voor het bezoek aan het Westfries Gasthuis is de nauwe samenwerking tussen het ziekenhuis en de stichting TRAFO (Transmuraal Faciliterend Ontwikkelcentrum). Deze samenwerkingsstichting transmurale zorg bevordert en begeleidt ketenzorgprojecten tussen het Westfries Gasthuis, de thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en huisartsen. Hierbij gaat het om het afstemmen van zorgbeleid tussen bijvoorbeeld het ziekenhuis, de huisarts en de thuiszorg zodat ziekenhuisopnames voorkomen dan wel bekort kunnen worden.

Het werkbezoek wordt beëindigd met een bezoek aan het Liornehuis in Hoorn.

Inlichtingen: Janet Oosterhof, tel. (023) 514 34 26 Inlichtingen voor de pers: Marieke Ottevanger, tel. (023) 514 40 07 Marieke Ottevanger 18-2-2003 12:49:00

Deel: ' Gedeputeerde Neef brengt werkbezoek aan Noord-Hollandse zorginstelli.. '
Lees ook