Provincie Noord-Holland

Gedeputeerde Neef op werkbezoek AMK Alkmaar
Haarlem, 25 februari 2003 - Gedeputeerde Enno Neef (PvdA), portefeuillehouder Zorg, Welzijn en Cultuur brengt op vrijdag 28 februari aanstaande van 9.00 tot 11.00 uur een werkbezoek aan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling in Alkmaar.

Gedeputeerde Enno Neef wil zich o.a. ter plekke door de medewerkers op de hoogte laten stellen van de aanpak van de wachtlijst en de wachttijd. Hiertoe zal hij spreken met de praktijkleiding, vertrouwensarts en maatschappelijk werk. Verder zal hij het aannemen van meldingen en het verwerken hiervan tot zich nemen.

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling valt onder Bureau Jeugdzorg. Een jaar geleden besloten Provinciale Staten volgens afspraken met de Ministeries van VWS en Justitie één provinciaal Bureau Jeugdzorg te vormen met regionale vestigingen. Het nieuwe provinciale bureau gaat de toegangspoort tot de jeugdzorg vormen, indicaties stellen, kortdurende hulp verlenen en als advies en meldpunt bij (vermoeden van) kindermishandeling optreden. Hiermee wordt vooruitgelopen op de nieuwe Wet op de jeugdzorg. Die wet zal volgens planning over een jaar (op 1 januari 2004) van kracht worden.

Inlichtingen: Jurgen van der Wal, tel. (023) 514 34 65 Inlichtingen voor de pers: Marieke Ottevanger, tel. (023) 514 40 07 Marieke Ottevanger 25-2-2003 14:05:00

Deel: ' Gedeputeerde Neef op werkbezoek AMK Alkmaar '
Lees ook