Provincie Zeeland

Gedeputeerde Poppelaars werkt op de boerderij

Op woensdag 3 juli meldt gedeputeerde mr. drs. A.J.G. Poppelaars zich om 6.30 bij de familie Francke (Rorikshilweg 2 te Grijpskerke) om de koeien te gaan melken. De familie Francke bezit een gemengd bedrijf (melkveehouderij, akkerbouw en varkenshouderij). De bedoeling is dat de gedeputeerde in ieder geval tot 14.00 met alle facetten van het boerenbedrijf bezig is. Hij gaat kortom echt aan het werk. Onderwerpen die de gedeputeerde zelf ter sprake wil brengen betreffen MINAS (mineralenhuishouding), gewasbeschermingsmiddelenbeleid, de mogelijke interesse voor biologische landbouw, de lange termijn visie van het bedrijf en de wil tot samenwerking.
De familie Francke is te bereiken onder tel 0118-614068.

2 juli 2002, R. J. Swiers, 0118-631634, 39/02

Overzicht persberichten

Zoekwoorden:

Deel: ' Gedeputeerde Poppelaars werkt op de boerderij, Zeeland '
Lees ook