Provincie Noord-Holland


Gedeputeerde Schipper (CDA) opent brug naar sportcomplex in Zuidermeer

Haarlem, 17 februari 2003 - Gedeputeerde Schipper van openluchtrecreatie opent woensdag 19 februari 2003 in Zuidermeer in de gemeente Wester-Koggeland de brug die het nieuwe sportcomplex verbindt met de toekomstige nieuwbouw voor ca 30 woningen in de kern Zuidermeer.

De brug is tot stand gekomen met o.a. een bijdrage uit het provinciale Fonds Investeringen Noord-Holland voor landinrichtingsprojeten van 45.000 euro. De brug heeft een extra hoogte gekregen -1.25 meter boven het wateroppervlak- om schaatsenrijders een veilige doorgang onder de brug te verlenen. De brug vormt de verbinding tussen het nieuwe sportcomplex, waarvoor de ruimte in het kader van de ruilverkaveling De Gouw is verkregen, en het nog te realiseren bouwplan voor ca 30 woningen in Zuidermeer.

Het gezelschap onder leiding van wethouder Vriend verzamelt om 14.45 uur op het parkeerterrein van de kerk en de naast gelegen school in de Zuidermeer. Te voet gaat het om 15.00 uur naar de brug waar gedeputeerde Schipper de openingshandeling zal verrichten

Inlichtingen: Rienk vd Veen,, tel. (023) 514 43 09 Rienk vd Veen 17-2-2003 15:36:00

Deel: ' Gedeputeerde Schipper (CDA) opent brug naar sportcomplex in Zuidermeer '
Lees ook