Provincie Noord-Holland


Gedeputeerde Staten kiezen voor route Gedempte Oude Gracht voor de Zuidtangent
Haarlem, 18 februari 2003 - In navolging van de gemeenteraad van Haarlem spraken Gedeputeerde Staten op dinsdag 18 februari hun voorkeur uit voor een vrijliggend tracé voor de Zuidtangent dat loopt vanaf de Schalkwijkerstraat via de Gedempte Oude Gracht naar het NS station.

De keuze voor deze variant garandeert het gewenste kwaliteitsniveau ten aanzien van reistijd, stiptheid, betrouwbaarheid en comfort. Kortom hoogwaardig openbaar dat een volwaardig alternatief is voor de auto. In de inspraakprocedure die vorig najaar is gehouden, zijn aanvullende randvoorwaarden naar voren gebracht, waaraan Gedeputeerde Staten ook gehoor geven. Zo wordt de nadere uitwerking van dit tracé in samenspraak met de belanghebbenden worden uitgevoerd. Deze kunnen hun stem laten horen in een op te richten Zuidtangentplatform. Het streven blijft uiteraard gericht op het waarborgen van de doorstroming van de Zuidtangent, maar daarnaast wordt bijzondere aandacht besteed aan een goede inpasbaarheid in de omgeving.

In de volgende studiefase zullen ook de mogelijkheden van een tunnel onder het Spaarne worden onderzocht. Hierbij zal terdege rekening worden gehouden met genoemde randvoorwaarden.

Gedeputeerde Staten zien tot slot af van doortrekking van de Zuidtangent tot en met IJmuiden. Het is niet mogelijk gebleken om binnen het financiële kader dat de minister stelt een zodanig kwaliteitsniveau te realiseren dat het Zuidtangentconcept tot en met IJmuiden voldoende tot zijn recht komt. Provincie en betrokken gemeenten gaan nu samen op zoek naar mogelijkheden om het openbaar vervoer tussen station Haarlem en IJmuiden te verbeteren.

Inlichtingen voor de pers: Laurian Zwart, tel. (023) 514 4458 Laurian Zwart 18-2-2003 15:50:00

Zoekwoorden:

Deel: ' Gedeputeerde Staten kiezen voor route Gedempte Oude Gracht voor de Z.. '
Lees ook