Provincie Noord-Holland


Persbericht, 14 augustus 2001

Gedeputeerde Staten handhaven Nota Ambulancezorg.

De op 18 december 2000 vastgestelde nota Ambulancezorg 2001-2004 waarin met name is gesteld dat ambulances binnen 15 minuten na melding ter plaatse dienen te zijn, blijft gehandhaafd door Gedeputeerde Staten (GS). Dit ondanks bezwaren van enkele gemeenten en de zorgverzekeraars.

Volgens GS zijn alle burgers erbij gebaat dat de ambulances binnen 15 minuten na melding ter plaatse zijn. GS is van mening dat het waarborgen van dit belang het beste kan gebeuren met het voorliggende spreidingsplan met bijbehorende locaties van ambulanceposten en ook wanneer de sturende rol voor een groot deel in handen ligt van de overheid. Dit ondanks het voorstel van minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de planning en financiering van ambulancezorg bij de zorgverzekeraars onder te brengen.

Informatie: Lizzy Platerink, afdeling ZWC, (023) 514 46 47 Print persbericht

Deel: ' Gedeputeerde Staten N-Holland handhaven Nota Ambulancezorg '
Lees ook