Provincie Noord-Holland

Gedeputeerde Verburg spreekt in Polen over Europa Haarlem, 7 maart 2003 - Op verzoek van de maarschalk Jan Kozlowski, voorzitter van het dagelijks bestuur van de provincie Pommeren (Polen) én op verzoek van de universiteit van Gdansk (Danzig) spreekt drs. Bob Verburg, gedeputeerde Economie, Landbouw en Europa komende maandag over de Noord-Hollandse ervaringen met het functioneren, als regio, binnen de EU.

Op die 10 maart s morgens treedt hij eerst op in het Instituut van Buitenlandse Handel, voor de studenten van de Economische Faculteit in de hoofdstad van de provincie Pommeren waarmee Noord-Holland een samenwerkingsovereenkomst heeft. Later op de ochtend houdt de heer Verburg zijn voordracht "Een regio binnen de EU -ervaringen van Noord-Holland", voor leden van het nationale en regionale parlement, bestuurders van lokale en regionale overheden en bedrijven uit de regio. Na ieder optreden volgt een discussie over het onderwerp Europa dat de gemoederen in Polen bezig houdt.

De gedeputeerde kreeg afgelopen november het verzoek voordrachten over dit thema te houden, tijdens een door de provincie Noord-Holland georganiseerde handelsreis naar Pommeren. Aan die handelsmissie deden ca. 35 Noord-Hollandse bedrijven, ondernemersorganisaties en gemeenten mee.

Het onderwerp Europa is op dit moment zeer actueel in Polen, waar de bevolking zich via een referendum moet uitspreken over wel of niet toetreden tot de EU. De verhouding tussen de voor- en tegenstanders is nu fifty-fifty. De regionale overheden spelen een belangrijke rol bij het overtuigen van burgers van de voordelen van die toetreding. Het Europese Comite van de Regios waarvan Verburg ook lid is, ondersteunt deze inspanningen van lokale en regionale overheden, in de kandidaat-lidstaten.

Verder zal gedeputeerde Verburg in Gdansk een nieuw Werkplan voor het jaar 2003 met de Poolse provincie ondertekenen. Dit plan spreekt de wens van beide provincies uit om

hun samenwerking ook in 2003 voort te zetten op de terreinen van economische ontwikkeling en Europese samenwerking. Vorig jaar is de samenwerking met de Poolse provincie aangeknoopt. Tot nu toe is niet alleen een handelsreis naar Polen georganiseerd maar ook een studiereis over plattelandsontwikkeling in Noord-Holland, voor ca. 30 Poolse projectmanagers.

Op donderdag 13 maart komen de deelnemers van de handelsmissie om vijf uur smiddags in het provinciehuis in Haarlem bij elkaar om te bespreken wat die handelsreis naar Pommeren al dan niet heeft opgeleverd.

Inlichtingen: Thomas Jaroszek, tel. (023) 514 36 94 Inlichtingen voor de pers: Marjan Hoenson, tel (023) 514 41 18 Marjan Hoenson-Morselt 7-3-2003 10:29:00

Deel: ' Gedeputeerde Verburg spreekt in Polen over Europa '
Lees ook