Provincie Drenthe


Commissie Brands brengt advies uit
Gedeputeerde Kool wil collectie Brands voor Drenthe behouden

Assen, 16 februari 1999
Persberichtnummer 99-037Gedeputeerde Marga Kool wil zich sterk maken voor behoud van de collectie Brands voor Drenthe. Zij wijst daarbij op de bijzondere cultuurhistorische betekenis van deze verzameling. Kool baseert haar standpunt op de uitkomsten van de commissie Brands. Deze commissie heeft op verzoek van gedeputeerde staten onderzoek gedaan naar de betekenis van de collectie.

De collectie Brands bestaat uit boeken, handschriften, drukwerk, archiefstukken, munten en andere oudheden. Ze zijn particulier bezit van de heer J.J. Brands uit Nieuw-Dordrecht. De heer Brands heeft de collectie grotendeels door aankoop op veilingen, bij antiquariaten en van particulieren in de periode 1955-1995 bijeengebracht.
De collectie bestrijkt een reeks thema's, waaronder Drenthiana, Tweede Wereldoorlog, theologie en kerkgeschiedenis, thanatologie, almanakken, juridica, letterkunde en taalwetenschap en numismatiek.

Bijzonder is dat de heer Brands de collectie geheel zelfstandig als particulier heeft opgebouwd.

Gedeputeerde staten van Drenthe hebben in het voorjaar van 1998 de commissie Brands ingesteld. De commissie bestaat uit een aantal deskundigen op het gebied van cultureel erfgoed. De commissie is zeer onder de indruk, met name van de collectie boeken. De commissie noemt de verzameling onverwacht groot, gevarieerd en cultuurhistorisch gezien waardevol. De verzameling is thematisch sterk en de samenhang is veel groter dan men op voorhand had verwacht. De collectie kent als particuliere verzameling in Drenthe, qua omvang en gevarieerdheid haar weerga niet, aldus de commissie.
Andere belangrijke conclusie is dat de collectie een veel betere opslag en toegankelijkheid verdient. Het huidige pand van de heer Brands is absoluut ongeschikt. Het is te vol en te vochtig. Bovendien is de boerderij brandgevaarlijk. Gedeputeerde Kool is er met de commissie van overtuigd dat er een oplossing gevonden moet worden.

Eerder al is overwogen of de collectie in een specifiek Brands studiecentrum ondergebracht kon worden. Maar de kosten daarvan waren zo hoog dat dat naar verwachting op korte termijn niet haalbaar was.
De Productgroep Cultuur en Welzijn van de provincie heeft nu opdracht gekregen de aanbevelingen van de commissie Brands uit te werken via een tweetal werkgroepen. Daarbij gaat het om vier dingen: een geschikt onderkomen voor de langere termijn, maatregelen die op korte termijn nodig zijn voor bescherming van de verzameling, het professioneel catalogiseren van de collectie en ten vierde zal het verhaal van de heer Brands op film worden vastgelegd.
Eerste inschatting is dat er voor bovenstaande zaken zeker een kwart miljoen gulden nodig is aan eenmalige kosten. Gedeputeerde Kool wil zich sterk maken dat geld bij elkaar te krijgen, al dan niet met behulp van sponsors. Belangrijke overweging van de gedeputeerde is dat het risico bestaat dat de collectie anders voor Drenthe verloren gaat. Als er geen geld beschikbaar is, overweegt de heer Brands zijn hele collectie naar het openluchtmuseum Holland in de Amerikaanse staat Michigan over te brengen. Daarmee zou deze waardevolle collectie voor Drenthe verloren zijn. Voorwaarde voor een eventuele geldelijke steun van de provincie is dat de collectie dan ook voor het publiek toegankelijk is via een nieuwe of bestaande instelling.Deel: ' Gedeputeerde wil collectie Brands voor Drenthe behouden '
Lees ook