Provincie Noord-Holland


14 september 1999
Gedeputeerden Goijert en De Boer openen Zanderijsluis

De gedeputeerden mevrouw A. Goijert (Openluchtrecreatie, Onderwijs, Personeel en Organisatie) en de heer H. de Boer (Wegen Verkeer en Vervoer en Zeehavens) openen op vrijdag 24 september de Zanderijsluis in Weesp.

Deze opening zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Er is een feestelijk programma georganiseerd om de afronding van de nieuwe Zanderijsluis te vieren.

De nieuwe Zanderijsluis is met vereende krachten tot stand gekomen. Aanvankelijk was het voornemen van de provincie om een dam aan te leggen tussen de Spiegelplas en de Vecht. De watersporters kwamen daartegen in verzet en de provincie besloot de Spiegelplas open te houden en de sterk verouderde Zandersluis (uit 1942) en brug te vernieuwen. De werkzaamheden zijn in juni 1998 gestart.

De bouw heeft in totaal ruim 10 miljoen gulden gekost. fl. 4 miljoen werd gefinancierd uit het Fonds Investeringen Noord-Holland, voor fl. 5.650.000 uit de provinciale middelen voor wegen en voor 1 miljoen via bijdragen van derden (Stuurgroep Groene Hart fl. 200.000 en Stichting Recreatie Toervaart Nederland fl.
800.000).

Het bewijs dat de provincie met zoveel mogelijk zaken rekening houdt is de aanleg van een aalsluisje voor de zogenaamde vismigratie zodat ook de glasaal van de Vecht naar de Spiegelplas kan blijven zwemmen.

Het programma op 24 september is als volgt:


14.30 - 15.00 uur Ontvangst genodigden in restaurant W.S.V. de Tobbe Googpad

15.00 - 15.45 uur

Toespraken van:


* Gedeputeerde H. de Boer

* Dhr. R. van Schravendijk, directie Ballast Nedam
* Dhr. P. Lodewijkx, Hiswa


15.45 - 16.00 uur

Vertrek naar bestemming waar openingshandeling plaatsvindt.

Vervoer met de Lemsteraak

16.00 -16.30 uur De gedeputeerden mevr. Goijert en dhr. de Boer verrichten de openingshandeling.

16.30 - 17.00 uur In restaurant W.S.V. de Tobbe gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje en een hapje.
17.00 uur Einde programma
___________________________________

Inlichtingen: Joop Muller, tel. (023) 514 53 58

Deel: ' Gedeputeerden Goijert en De Boer openen Zanderijsluis '
Lees ook