Gedetineerden stappen naar de rechter

Ultimatum aan Justitie loopt vandaag af

AMSTERDAM, 20051209 -- De Europese Organisatie ter bescherming van de Rechtspositie van Gedetineerden Nederland (EORG) zal vandaag de dagvaarding zenden aan de griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage zenden voor een datum van een kort-geding tegen de Staat der Nederlanden (ministerie van justitie). Inzet van het kort-geding is de versobering van het gevangenisregime.


In een vorig kortgeding stelde de landsadvocaat dat de bezuinigingen "van tijdelijke aard" zouden zijn. Het kortgeding zal aangespannen worden namens 55 gedetineerdencommissies, de machtigingen zijn inmiddels bij de EORG binnen.


De bezuinigingen in de inrichtingen zijn alleen maar sterker geworden in de afgelopen periode, van tijdelijke maatregelen is volgens de EORG geen sprake. Vandaag loopt het ultimatum aan justitie af.

Deel: ' Gedetineerden stappen naar de rechter '
Lees ook