Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

07-12-1999

Gedoogplaatsen nieuwjaarsvuren in gemeente Delfzijl

Zoals ieder jaar zijn er in de gemeente Delfzijl weer plaatsen aangewezen waar tijdens de jaarwisseling 1999/2000 een zogenaamd nieuwjaarsvuur mag worden aangelegd en ontstoken.

Een nieuwjaarsvuur mag worden aangelegd en ontstoken op de volgende plekken:

Delfzijl Noord :


-
Hoek Belgischestraat/Eemsweg/Fransestraat


- Limfjord tegenover 2e Kustwegflat, nabij het fietspad.
- Pilsumerwad, midden op het grasveld.

- Middelplaat nabij Horsbornplaat.

- Koperzand op het grasveld zuidzijde.

Overige :


-
In de berm Weg naar den Dam tegenover de Hoefsmederij.


- Jan van Galenstraat/Wettersteinstraat/Piet Heinstraat - op het grasveld.

- Borgshof - op het voetbalveld.

- Grasveld aan het Zwet naast de Valkenhorst.
- Grasstrook tussen Farmsumerzijl en Hogelandsterweg.
- Hoek Zeel/Ploeg/Ruif - nabij het wijkgebouw.

Bierum :


-
Sportveld bij de Spijksterweg

Holwierde :


-
Parkeerplaats bij het voetbalveld aan de Hoofdweg (achterste gedeelte op het gebroken asfalt).

Spijk :


-
Speelveld aan de Alberdaweg.

Termunterzijl :


-
Inrit naar het gemaal rechts op de dijk.

Wagenborgen :


-
Nabij de recreatieplas.

Woldendorp :

Grasveld nabij de ijsbaan

ALLEEN KERSTBOMEN EN ONBEHANDELD HOUT !!!!!!!

Op de aangewezen brandplaatsen mogen alleen kerstbomen en onbehandeld hout worden verbrand.

Het is dus verboden op de brandplaatsen autobanden, autowrakken, olievaten, bankstellen en dergelijke voorwerpen en/of stoffen te deponeren. Gemeente(werken), brandweer en politie zullen gezamenlijk controleren op de aanwezigheid van deze verboden afvalstoffen.

Het aanleggen van brandstapels op andere plekken dan welke hiervoor zijn genoemd is niet toegestaan. Hiertegen zal door de politie worden opgetreden. De illegale brandstapels worden door de gemeente onmiddellijk verwijderd en naar de stortplaats afgevoerd.


----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer J. Jager, telefoon 0596-639302.

Deel: ' Gedoogplaatsen nieuwjaarsvuren in gemeente Delfzijl '
Lees ook