Ingezonden persbericht

Gedrag supernovae wijst mogelijk op versneld uitdijen heelal

LEIDEN, 20020711 -- Waarnemingen aan supernovae type 1a, de meest lichtsterke objecten uit het heelal, lijken erop te wijzen dat het heelal steeds sneller uitdijt. Van 15 to 26 juli vindt in het Lorentz Center in Leiden een workshop plaats over de vraag of nieuwe observaties en theoretische modellen dit vermoeden kunnen bevestigen. Zo'n vijftig experts afkomstig uit twaalf landen komen voor de workshop bijeen, waaronder verschillende kopstukken uit de astronomie.

Supernovea type 1a -- waarvan vermoed wordt dat het exploderende witte-dwerg sterren zijn -- fungeren als bakens aan de verste uiteinden van het heelal. Vanwege hun extreme lichtsterkte worden ze gebruikt om kosmologische afstanden te meten, met als bijzonder resultaat dat het heelal steeds sneller lijkt uit te dijen. Juiste
interpretatie van metingen wordt echter tot nu toe bemoeilijkt door gebrekkige kennis over deze vanaf de aarde nauwelijks zichtbare objecten. De aanwezige
onderzoekers brengen observationele en theoretische expertise bijeen om tijdens de workshop inzicht te krijgen in het ontstaan en de evolutie van dit type supernova, en om meer zekerheid te krijgen over de geobserveerde versnelde uitdijing.

Als inderdaad een versnellende uitdijing van het heelal wordt vastgesteld heeft dat grote consequenties voor de grondslagen van de natuurkunde: er moet dan een nieuwe kracht gevonden worden die het heelal uit elkaar drijft. Fysici zoeken al mogelijke verklaringen in negatieve vacuumenergieën en andere exotische mogelijkheden, sceptici eisen eerst meer bewijsmateriaal.

Het Lorentz Center is een internationaal bezoekers- en studiecentrum op het gebied van astronomie, wiskunde, natuurkunde en informatica. Doel van het centrum is om wetenschappers uit deze disciplines bij elkaar te brengen voor workshops in een atmosfeer die samenwerking,
discussie en interactie stimuleert. De duur van de workshops varieert van een paar dagen tot enkele weken.

Dit persbericht, voorzien van beeldmateriaal, is ook te vinden op https://www.lc.leidenuniv.nl/press.php. Meer informatie over het Lorentz Center en over de workshop is te vinden op https://www.lc.leidenuniv.nl.

Organisatoren van de workshop: Prof. dr. Norbert Langer (Universiteit Utrecht, email N.Langer@astro.uu.nl, tel. 030-2535210) en Dr. Brian Schmidt (Australian National University).

Prof. Langer kan tijdens de workshop bereikt worden via de coördinator van de workshop in het Lorentz Center Bertie ten Hove, tenhove@lc.leidenuniv.nl, tel. 071-5275400.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gedrag supernovae wijst mogelijk op versneld uitdijen heelal '




Lees ook