CNV BEDRIJVENBOND

Gedwongen ontslagen Nemef van de baan

CNV Metaal en elektro heeft een akkoord bereikt over een sociaal plan met Nemef in Apeldoorn over het ontslag van 32 van de circa 350 werknemers. De Black & Decker-dochter wilde de werknemers oorspronkelijk zo snel mogelijk kwijt via gedwongen ontslag, maar de bond is er in geslaagd dit te voorkomen.

Afgesproken is nu dat er tot 1 december 2002 geen gedwongen ontslagen vallen. Bovendien hebben de werknemers zes tot negen maanden lang recht op begeleiding en bemiddeling naar ander werk. Als zij onverhoopt bij hun nieuwe werkgever binnen een half jaar buiten hun schuld op straat komen te staan, kunnen zij opnieuw aanspraak maken op begeleiding en bemiddeling naar een nieuwe baan. Daarnaast is CNV Metaal en elektro er in geslaagd een afspraak te maken over schadeloosstelling van de medewerkers. Het gaat om een uitkering ineens, waarvan de hoogte afhankelijk is van de duur van het dienstverband en de leeftijd van de werknemer. Hoe langer het eerste en hoe hoger het tweede, des te hoger de uitkering.

De leden van CNV Metaal en elektro hebben het sociaal plan vanmiddag goedgekeurd. Eerder dreigden ze met acties als de directie het plan om de werknemers te ontslaan zou doorzetten.

Nadere inlichtingen:

- Peter de Jong (onderhandelaar CNV Metaal en elektro), tel.: 06 - 51 60 19 67;

- Jan Immerzeel (persvoorlichting), tel.: 06 - 22 39 30 12.
Houten, 19 juni 2002

19 jun 02 16:46

Deel: ' Gedwongen ontslagen Nemef van de baan '
Lees ook