Gemeente Wassenaar

Wassenaarse Sportprijs 2001

Wie wint de Wassenaarse Sportprijs?
Kent u een tennisster die afgelopen seizoen een tennis-ster bleek? Een schaker die zich ontpopte tot koning van de borden? Of een turntalent waarvoor iedereen moest buigen? Draag hem of haar dan voor voor de Wassenaarse Sportprijs! Met de Wassenaarse Sportprijs kunt u de kampioen van de club nogmaals de waardering geven die hij of zij verdient. U kunt de sportheld die altijd net buiten de prijzen valt, eens in het zonnetje zetten. Of die vrijwilliger, die achter de schermen de club draaiende houdt.

Wat is de Sportprijs eigenlijk?
Hoe werkt de Sportprijs?
Regels en categorieën
Meer info
Formulier

Wat is de Sportprijs eigenlijk?
De Wassenaarse Sportprijs wordt sinds 1996 elk jaar uitgereikt aan een sportvrouw, een sportman, een sportploeg (of -club), een talent en een vrijwilliger. Telkens worden dus vijf prijzen uitgereikt. De Sportprijs is een initiatief van de gemeente Wassenaar en het Wassenaars Sportcontact, waarin de meeste plaatselijke sportverenigingen zijn vertegenwoordigd. Tezamen vormen de gemeente Wassenaar en het Wassenaars Sportcontact het Comité Sportverkiezingen Wassenaar.

Hoe werkt de Sportprijs?
U hebt een belangrijke inbreng, want u kunt kandidaten voordragen. Dat doet u door bijgaand formulier in te vullen. Vergeet niet duidelijk te omschrijven waarom hij, zij of de ploeg in aanmerking komt voor de Sportprijs. Het Comité Sportverkiezingen Wassenaar beoordeelt de voordrachten en maakt vervolgens per categorie een selectie van drie voordrachten. Dat gebeurt dus voor elk van de vijf categorieën: sportvrouw, sportman, sportploeg, talent en vrijwilliger. De drie voordrachten worden - in hun eigen categorie - genomineerd voor de Wassenaar Sportprijs. In totaal zijn er dus vijftien nominaties. Het college van burgemeester & wethouders bepaalt vervolgens voor elke categorie welke genomineerde kandidaten de Wassenaarse Sportprijs 2001 in ontvangst mag nemen. De vijf winnaars mogen hun prijs in ontvangst nemen op 17 november aanstaande in raadhuis De Paauw. Alle genomineerde kandidaten zijn van harte welkom om het 'moment suprême' bij te wonen. Let op: een kandidaat die is genomineerd, heeft de Wassenaarse Sportprijs dus nog niet gewonnen!

Regels en categorieën
Het is aan u om voordrachten voor de Wassenaarse Sportprijs in te dienen. Daarbij moet u twee regels in gedachten houden:


* De kandidaat die u voordraagt, woont in Wassenaar. Hij of zij mag wel buiten Wassenaar sporten, maar moet woonachtig zijn in Wassenaar.

* De sportprestatie is geleverd tussen 1 augustus 2000 en 31 juli 2001.

Voor de Wassenaarse Sportprijs gelden criteria als ereplaatsen, progressie en omvang van de sport. Er zijn vijf categorieën:
* De sportvrouw van het jaar: deze prijs is bestemd voor een sportvrouw die een opmerkelijke prestatie heeft geboekt en die daarom als een lichtend voorbeeld geldt.

* De sportman van het jaar: idem (maar dan voor een man).
* De sportploeg/-club van het jaar: deze prijs is bestemd voor een sportploeg die een opmerkelijke prestatie heeft geboekt, of een sportvereniging die bijvoorbeeld meerdere succesvolle teams herbergt.

* Het sporttalent van het jaar: deze aanmoedi-gingsprijs wordt uitgereikt aan het talent of team dat flinke progressie heeft gemaakt.

* De vrijwilliger van het jaar: deze prijs is bestemd voor één van de veelal stille wer-kers, zonder wie geen sportvereniging zou kunnen bestaan.

Meer info
Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer J. Wessels van de gemeente Wassenaar, tel. 5122306 of bij de informatiebalie, tel. 5122372.

Formulier Wassenaarse Sportprijs 2001

Mevrouw / de heer / bestuur:
Naam: _________________________
Adres: _________________________
Postcode: ____ __
Plaats: _________________________
Telefoon: _________________________
Email: _________________________
draagt de volgende persoon voor:
Naam: _________________________
Adres: _________________________
Postcode: ____ __
Plaats: _________________________
Telefoon: _________________________
Categorie:
(_) Sportvrouw van het jaar
(_) Sportman van het jaar
(_) Sportploeg / sportclub van het jaar
(_) Talent van het jaar
(_) Vrijwilliger van het jaar
Waarom vindt u dat bovenstaande persoon de Wassenaarse Sportprijs verdient?

-Submit

Zoekwoorden:

Deel: ' Geef iemand op voor de Wassenaarse Sportprijs 2001 '
Lees ook