Ingezonden persbericht

Geen aangifte tegen Janssen van Raay

Moslimgemeenschap wordt gedemoniseerd

KRABBENDIJKE, 20020629 -- Na het zien van de herhaling van het TV programma Pauw in Panama waarin het 2e kamerlid van de LPF dhr. Janssen van Raay zei dat:" Volkert van der G. ingehuurd was door Al Qaeda", is er besloten om geen aangifte tegen dhr. Janssen van Raay te doen wegens het aanzetten tot haat jegens moslims.

Waarom is er overgegaan tot onderzoek voor eventuele aangifte?

De reden waarom er eerder besloten was om de mogelijkheid tot aangifte te onderzoeken was vanwege het volgende citaat uit het ANP bericht van 27-06-2002: "Janssen van Raay heeft geen duidelijke voorstelling van de moslimgroepering die verantwoordelijk zou zijn. Het zou Al-Qaeda kunnen zijn, een groep uit Saoedi-Arabië maar ook een club uit eigen land. "Fortuyn heeft de islam ongelofelijk beledigd en als je dan hoort wat die imams hier prediken."

Vervolgens stond een grote kop op de voorpagina van dagblad BN de Stem: 'Moslims achter moord op Pim Fortuyn' Alsook in 7 andere dagbladen. Hoe ontzettend hetzerig tegen moslims kan zo een kop wel niet zijn!

Op basis van bovengenoemde citaten werd de indruk gewekt dat de Nederlandse islamtische gemeenschap beschuldigd werd van de moord op Pim Fortuyn door dhr. Janssen van Raay. Op basis van deze citaten werd dan ook besloten om de mogelijkheden tot aangifte te onderzoeken.

Opheldering nodig over de wijze van berichtgeving door het ANP en de redactie van BN/ De Stem.

Echter op basis van de tv uitzending kom ik behalve de beschuldigingen aan het adres van Al-Qaeda, niet tegen dat dhr. Van Raay gesproken heeft over een 'club uit eigen land' noch dat imams wegens hun preken een klimaat geschept zouden hebben waar een moord op Pim Fortuyn mogelijk was. Waar de LPf'r wel over gesproken heeft is dat hij vindt dat Islam een bijzonder rijke cultuur is waarin een wahabittische minderheid de boventoon voert. Hij hekelde vervolgens de uitspraken van bepaalde imams omtrent overspel en het slaan van vrouwen.

Moslimgemeenschap wordt gedemoniseerd

Uitermate stigmatiserend en demoniserend voor de Islamitische gemeenschap vind ik dan ook de krantenkoppen van een aantal dagbladen waarin staat dat "Volkert G. is huurmoordenaar voor moslims" Op basis van welke uitspraak van dhr. Raay in deze uitzending komt een deel van de media dan tot deze moslimfobistische soundbyte?

Al Qaeda vs. IRA in de media

Zelfs als het werkelijk waar zou zijn dat Al Qaeda verantwoordelijk zou zijn voor de moord op Pim Fortuyn (wat ik nog steeds bespottelijk vind, met alle respect voor Pim's belangrijkheid op mondiaal niveau) dan nog kun je als kranten niet schrijven 'moslims achter moord op Pim Fortuyn'. Immers als de IRA een aanslag pleegt, dan schrijft men de 'IRA pleegt een aanslag'. Het zou absoluut verkeerd zijn om te schrijven:'Katholieken plegen aanslag'. De vraag rijst op waarom dit wel in het geval van al Qaeda en de moslim gemeenschap gebeurt.

Gedeeltelijke excuus aan Janssen van Raay

De geloofwaardigheid van een deel van de media komt door deze wijze van onvolledige en stigmatiserende berichtgeving onder druk te staan.Een excuus richting van Raay in iedere geval van mijn kant is dan hier ook gedeeltelijk op zijn plaats.Wel blijf ik bij mijn standpunt dat dit soort ongefundeerde speculaties door volksvertegenwoordigers het vertrouwen in de politiek, openbaar ministerie en in de medeburger sterk beschadigen.

Moslims en Pim

Voor de volledigheid vermeld ik hierbij nog dat vele moslimorganisaties inhoudelijk het niet eens waren met dhr. Fortuyn, maar ondanks de verschillende inzichten wel alle islamitische organisaties hun afschuw en veroordeling hebben uitgesproken over deze aanslag. Deze organisaties hebben zoals vele andere Nederlanders dan ook bloemen gelegd bij het huis van Pim Fortuyn. Er is ook een stille tocht vanuit de Vlissingse moskee geweest ter nagedachtenis van Pim. Tot slot Pim heeft Pim het tijdelijke met het Eeuwige verwisseld tijdens de troostende woorden van zijn islamitische partijgenote Zeroual.

Een groep mag niet afgerekend worden voor de daden van één individu

Het is voor ieder in Nederland van belang dat de beweegredenen op de moord van Pim Fortuyn bekend worden. Maar het mag nooit zo zijn dat een volledige groep wordt aangesproken op de daden van een individu. Immers de fatale kogels die het lot van Pim Fortuyn bezegelde kwamen slechts uit 1 pistool in de handen van 1 dader. En het is deze dader en deze dader alleen die hier voor terecht moet staan.

Abdullah Haselhoef


---
Wat heeft Janssen van Raay wel gezegd in het Tv programma Pauw in Panama:

Janssen van Raay: Ik heb mijn hele reputatie dat ik meedoe in het europees parlement te danken aan de media. Want als die zo nu en dan iets onaardigs schrijven , vind ik dat best. Want mijn ervaring is met de media is als het éne medium je beledigt je ogenblikkelijk waar je je eigenstandpunt kan neerzetten. Dit levert zelfs dubbele media aandacht op. Een keer vanwege de onterechte media aandacht en vervolgens als je het weer recht kan zetten.

Jeroen Pauw: U zegt huurmoordenaar, wie heeft hem dan ingehuurd?

Janssen van Raay: Al Qaeda!, milieuactivisten (dan?)Dit is een duurbetaalde actie. want hij gedraagt zich totaal als een goedbetaalde... Ook zijn stilzwijgen is het stilzwijgen van iemand die weet dat hij binnen een jaar nadat hij levenslang gekregen, uit welke gevangenis dan ook bevrijd zal worden.

Jeroen Pauw: Meen u dit nu serieus?

Janssen van Raay: Jazeker alles duidt erop, kijk een fanatiek milieu activist claimt zo een moord. De nertsen zijn mij eeuwig dankbaar, mij dat ik die man heb doodgeschoten. Dit is typische het gedrag van een huurmoordenaar.

Jeroen Pauw: En heeft u dan enige idee wie dan deze huurmoordenaar ingehuurd heeft, want zij hebben wel een hele slechte uitgekozen.
..... (Er wordt geen antwoord gegeven op deze vraag)
....
Jeroen Pauw: Is Islam een achterlijke cultuur of een rijke cultuur

Janssen van Raay: De islam is een bijzondere rijke cultuur helaas met een wahabittische minderheid die overspelige vrouwen wilt laten stenigen. Het belangrijkste vind ik dat die paar imams die de Islam beledigen gisteren nog het land worden uitgezet. Wij zullen erop aandringen dat Imams die in de Nederlandse rechtsorde overspelige vrouwen willen stenigen, handen willen afhakken. Het idee alleen dat je je vrouw mag slaan is ongelofelijk. Daarom moeten deze imams weg.

Deel: ' Geen aangifte tegen Janssen van Raay '
Lees ook