Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Den Haag, 8 augustus 2006

NMa-onderzoek: geen aanwijzingen onderlinge prijsafspraken fabrikanten generieke geneesmiddelen

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft vandaag haar onderzoek naar mededingingsbeperkend gedrag van een aantal fabrikanten van generieke geneesmiddelen en branchevereniging Bogin beëindigd. NMa startte het onderzoek in september 2003 en heeft in januari 2004 bedrijfsbezoeken afgelegd bij Bogin en een aantal Bogin-leden. Het tot nu toe verrichte onderzoek gaf geen aanleiding tot verdere voortzetting ervan. Het NMa-onderzoek toonde aan dat er geen aanwijzingen zijn dat er onderlinge prijsafspraken tussen fabrikanten van generieke geneesmiddelen bestaan. NMa ziet daarom af van verder onderzoek.

Bogin-voorzitter Frank Bongers: 'Bogin heeft bij de start van dit onderzoek in 2004 al direct aangegeven dat er geen sprake was van prijsafspraken binnen de generieke geneesmiddelenindustrie. We zijn als branche blij met het onderzoeksresultaat en kunnen daarom tevreden constateren dat het bijna drie jaar durende NMa-onderzoek dit bevestigt.'


---


---

-----------------------------------------------

Deel: ' Geen aanwijzingen onderlinge prijsafspraken fabrikanten generieke ge.. '






Lees ook