Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Geen aanwijzingen voor concrete dreiging in Nederland
Een persbericht bij het onderwerp Binnenlandse Veiligheidsdienst 12 september 2001
De Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft geen aanwijzingen dat zich op dit moment in Nederland een concrete dreiging voordoet van een terroristische actie gericht tegen personen of objecten. Naar aanleiding van de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september heeft de BVD wel verscherpte aandacht voor de mogelijke veiligheidsrisicos voor Nederland. Dit houdt ook verband met het feit dat in Europa als geheel rekening moet worden gehouden met een verhoogde dreiging. Europese veiligheidsdiensten werken intensief samen om deze dreiging tegen te gaan. Eind 2000 kon in Duitsland een plan worden verijdeld om een bom tot ontploffing te brengen op een druk bezochte kerstmarkt in Straatsburg. Wat betreft de aanslagen in New York en Washington moet volgens de BVD rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat het netwerk van Usama bin Laden hiervoor verantwoordelijk is. Het past in de fanatieke anti-westerse strijd van deze groepering, die zich vooral richt tegen Amerikaanse belangen. Bij die strijd lijkt men er opuit te zijn zoveel mogelijk slachtoffers te willen maken. Dat was bijvoorbeeld ook het geval bij de bomaanslagen op Amerikaanse ambassades in Afrika enkele jaren geleden, die honderden slachtoffers vergden onder de Afrikaanse bevolking. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Klaas de Vries is verantwoordelijk voor de afstemming van orde- en veiligheidsmaatregelen op landelijk niveau. Het Nationaal Coördinatie Centrum heeft bij de uitvoering van deze verantwoordelijkheid een centrale rol: het verzorgt de informatievoorziening tussen gemeenten, provincies en rijksoverheid en, als er buitenlandse aspecten meespelen, de contacten met de ons omringende landen. Het NCC heeft inmiddels met betrokken ministeries overleg gevoerd.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft op zijn site meer informatie over de noodsituatie in de Verenigde Staten, onder andere over het luchtvaartverkeer. Mensen die op zoek zijn naar vermiste verwanten kunnen het nummer 0800-1205 bellen om hun gegevens te laten noteren. Informatie hierover staat op de website van het ministerie van WVS.

Relevante links:
Nationaal Coördinatie Centrum: inleiding
Website van het ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport

Deel: ' Geen aanwijzingen voor concrete dreiging in Nederland '
Lees ook