Nieuws uit Baarle-Nassau en omstreken

Geen animo voor stuurgroep.

Vooral niet georganiseerde ondernemers in Baarle blijken niet erg warm te lopen voor de oprichting van de Stuurgroep Toerisme en Rcreatie Baarle.

Die conclusie valt te trekken uit de eerste informatiebijeenkomst die Nassau en Hertog hierover hebben belegd. Precies 27 ondernemers kwamen naar deze bijeenkomst en de meesten bleken al bij de BOV of NCMV te zijn aangesloten.

Trres Van Geluwe, euro-ambtenaar van de gemeente Baarle Hertog wil er samen met haar collega van Nassau alles aan doen om deze groep ondernemers alsnog te bereiken.

De stuurgroep krijgt als taak toerisme en recreatie in Baarle te bevorderen. Vanuit Europa zijn daarvoor al de nodige middelen beschikbaar gesteld en aan concrete plannen ontbreekt het ook niet. De opdrachten tot uitvoering moeten nog wel dit jaar de deur uit, anders gaan de subsidies niet door. Als oorzaak van de tegenvallende belangstelling wordt aangenomen dat dat komt omdat een hoop ondernemers alleen op zondag geopend zijn.

Het wordt dan ook een van de belangrijkste opdrachten van de stuurgroep om het massale toerisme op zondag terug te dringen en te zorgen voor een betere spreiding over de gehele week.

Deel: ' Geen animo voor stuurgroep toerisme in Baarle Nassau '
Lees ook