Euronext Brussels

Persberichten - 28/09/2001

Geen belangenconflict bij management RNA

Geen belangenconflict bij management RNA

In een artikel in de NRC Handelsblad van 27 september wordt gesuggereerd dat één van de bestuursleden van Rodamco North America onverenigbare functies vervult (bedoeld wordt hier dat directeur T. C. Koster van RNA tevens directeur/aandeelhouder is van Freeland Corporate Advisors in Rotterdam.) Er is hier geenszins sprake van een belangenconflict.
De feiten zijn als volgt:
* De Freeland-medewerkers waren tot eind september in dienst bij RoProperty, een aan de Robeco Groep gerelateerde vennootschap en fungeerden in die hoedanigheid als hoofdkantoorstaf van de Rodamco-maatschappijen, die ontstaan waren na de splitsing van Rodamco N.V. in 1999.

* Bij gelegenheid van de beëindiging van het externe managementcontract met RoProperty in september 2000 hebben drie van de vier Rodamco maatschappijen besloten, om redenen van kostenbesparing en continuïteit, de hoofdkantoorstaf bij elkaar te houden. Gekozen werd daarbij voor verzelfstandiging van de organisatie, waarvan de aandelen in handen kwamen van drie senior medewerkers van RoProperty, waaronder T.C. Koster. De Freeland-organisatie bestaat uit 18 personen.

* Freeland verricht op contractbasis hoofdkantoordiensten voor onder meer Rodamco North America.
* De vergoeding is gebaseerd op de feitelijke kosten plus een winstopslag over het salarisdeel. Over de periode oktober 2000 tot eind februari 2001 bedroeg de vergoeding circa 1 miljoen US dollar. Dit was inclusief een eenmalige vergoeding in verband met pensioenverplichtingen.

* In het kader van het servicecontract met Freeland is T.C. Koster tevens directeur bij Rodamco North America. Hiervoor ontvangt hij geen extra vergoeding. Een en ander is toegelicht in het laatste jaarverslag van de vennootschap.
* De contractuele regeling met Freeland is goedgekeurd door de raad van commissarissen van RNA en kan op ieder moment worden opgezegd.

Rodamco North America is van mening dat de met Freeland getroffen regeling kosteneffectief is en bovendien de continuïteit van de organisatie in Rotterdam garandeert.

Noot voor de Redactie

Rodamco North America N.V. is een grote onroerendgoedmaatschappij die in de Verenigde Staten belegt en tevens een van de grootste onroerendgoedfondsen, genoteerd aan de Officiële Markt van Euronext Amsterdam. Dank zij de focus op haar kernportefeuille, te weten winkelbeleggingen van topkwaliteit en de aankoop van Urban Shopping Centers, Inc. in november 2000, is RNA op dit moment de op twee na grootste eigenaar van winkelcentra in de VS en toonaangevend in hoogwaardige beleggingsobjecten. De Vennootschap heeft belangen in 35 regionale winkelcentra verspreid over de gehele VS. RNA heeft een secundaire notering aan de beurzen van Parijs, Frankfurt en Brussel.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Rodamco North America N.V.

Astrid J. van der Put
010 201 36 20 (kantoor) 06 20 61 62 30 (mobiel) Constantijn R. van Rietschoten 010.20.13.621 (kantoor)

Bron: Rodamco North America Provider: Euronext Brussels

Deel: ' Geen belangenconflict bij management RNA '
Lees ook