Gemeente Rijswijk

ersbericht
Geen juridische stappen mogelijk tegen herindelingsbesluit Haagse regio

Rijswijk, 2 augustus 2001

De gemeente Rijswijk is tot de conclusie gekomen dat er verder geen juridische stappen mogelijk zijn tegen het herindelingsbesluit van de Eerste Kamer. Gebleken is dat ook tegen de handelwijze van een aantal senatoren juridisch niets is in te brengen. De Eerste Kamer besloot op 10 juli jl. om delen van het grondgebied van een aantal gemeenten rond Den Haag (waaronder Rijswijk) met ingang van 1 januari 2002 aan Den Haag over te dragen. Tijdens de stemming bleek dat een vijftal senatoren niet op basis van inhoudelijke argumenten maar zuiver om politieke overwegingen voor de herindeling stemden.

De gemeente Rijswijk heeft onderzoek laten doen naar de juridische mogelijkheden om de stemming ongeldig te laten verklaren. Hierbij werd met name een relatie gelegd met de ambtseed van een senator waarbij deze de plicht heeft om te handelen zonder last- of ruggespraak. Het onderzoek bevestigt dat een vijftal senatoren heeft gehandeld in strijd met de ambtseed. Desondanks levert deze handelwijze geen mogelijkheid op de stemming ongeldig te laten verklaren. Ook andere juridische stappen zijn niet mogelijk.

Het college erkent met dit onderzoek de laatste mogelijkheid te hebben benut om het herindelingsbesluit aan te vechten. Alles wordt nu in het werk gesteld om de overdracht van het grondgebied aan Den Haag zo goed mogelijk te laten verlopen.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Geen beroep mogelijk tegen herindelingsbesluit Haagse regio '
Lees ook