Actueel

Geen beroep mogelijk tegen Vinex bufferzones

Bron: Projectbureau ELRO Utrecht

Datum actualiteit: 5-09-2001

Diverse overheden in Noord- en Zuid Holland en enkele bedrijven hebben beroep aangetekend tegen de partiële herziening van de planologische kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk Beleid (Actualisering Vinex).

Volgens de Raad van State is alleen tegen een duidelijk omschreven besluit beroep op grond van de Algemene wet bestuursrecht mogelijk. De aangevochten kernbeslissing moet nog op tal van punten aangescherpt worden. Het is dan ook geen besluit in de zin van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Algemene wet bestuursrecht.

De Raad van State verklaart zich daarom onbevoegd.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AD3398
(Zie het originele bericht)

Deel: ' Geen beroep mogelijk tegen Vinex bufferzones '
Lees ook