Nieuw-Vlaamse Alliantie

11 juli 2002 geen betaalde feestdag, met dank aan de VLD (26/06/02)

Vandaag interpelleerde N-VA-kamerlid Karel Van Hoorebeke minister Onkelinx in de Commissie Sociale Zaken omtrent de erkenning van 11 juli als wettelijke feestdag. Samen met N-VA-voorzitter Geert Bourgeois diende Van Hoorebeke reeds een jaar geleden een wetsvoorstel in om van 11 juli eindelijk een betaalde feestdag te maken. In de media beweerden diverse partijen het N-VA-voorstel te steunen. Echter, de vraag van de N-VA voor een spoedige behandeling van het voorstel zodat 11 juli 2002 al een betaalde feestdag zou worden, werd in het parlement geenszins gesteund door de Vlaamse meerderheidspartijen.

Ook vandaag kregen we een sterk staaltje van politieke huichelarij voorgeschoteld. Terwijl VLD-minister Dewael beweert groot voorstander te zijn van de betaalde feestdag, stuurde de VLD weer haar kat naar de commissie. Ook vanuit de CD&V, nochtans wel aanwezig, kreeg de N-VA geen enkele steun. Van de meerderheid zegde enkel Hans Bonte (SP.A) zijn steun toe.

Uit het antwoord van Onkelinx kan alvast geconcludeerd worden dat 11 juli 2002 géén betaalde feestdag wordt. Het advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR) wordt, o ironie, verwacht tegen 11 juli. Het overleg van minister Onkelinx met de gewesten en gemeenschappen leverde evenmin iets op: men wacht op het advies van de NAR. Verder werd wat gesproken over de mogelijke gevolgen voor de loonkost en de eventuele moeilijkheden gezien de feestdagen elk op een andere datum vallen. Maar ook hier is, niettegenstaande de grote woorden van Dewael, geen sprake van enige druk op de ketel vanwege de Vlaamse gemeenschap.

Tot slot erkende Onkelinx dat ook de federale regering nog geen standpunt heeft ingenomen omtrent de betaalde feestdagen. Ook hier laten de Vlaamse meerderheidspartijen het dus afweten.

De N-VA staat verstomd te kijken naar zoveel politieke hypocrisie: luidkeels steun verkondigen voor 11 juli als betaalde feestdag en vervolgens geen poot uitsteken om het N-VA-voorstel te steunen.

In de concurrentiestrijd tussen VLD en CD&V om de titel van 'grootste volkspartij', is alvast het Vlaamse volk de dupe.

Auteur:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Karel Van Hoorebeke, kamerlid

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts
Telefoon: 02/219 49 30
Fax: 02/217 35 10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be

Deel: ' Geen betaalde feestdag, met dank aan de VLD '
Lees ook