Vlaamse overheid

Na bespreking is de Vlaamse regering van oordeel dat er geen principiële bezwaren bestaan tegen de plannen van lokale besturen om via cross border lease operaties hun riolennet in concessie te geven aan buitenlandse investeerders.

Verschillende gemeentebesturen maken plannen om hun rioleringsnet in lange-termijn concessie te geven aan een Amerikaanse investeerder, die daarop kortlopende concessies zou afsluiten ten gunste van deze gemeenten. De gemeenten zouden via deze transactie, zonder hun eigendomsrechten en - plichten te verliezen, op volstrekt legale manier een substantiële eenmalige financiële bonus kunnen realiseren.

Tegen dergelijke operaties oppert de Vlaamse regering geen principieel bezwaar. Gemeenteraadsbeslissingen van die aard zullen door de Vlaamse regering wel kunnen worden opgevolgd via de normale regels van het algemeen toezicht.

persinfo : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Van Grembergen - tel.02 553 23 11 e-mail: persdienst.vangrembergen@vlaanderen.be


---

Zoekwoorden:

Deel: ' Geen bezwaren tegen plannen lokale Vlaamse besturen om via cross bor.. '
Lees ook