X
X
X Gemeente Amsterdam


GEEN DIOXINEVERVUILING BIJLMERWEIDE

Onderzoek heeft uitgewezen dat er rond de Bijlmerweide geen vervuiling met dioxine aanwezig is. Begin dit jaar werd in de Bijlmermeer bij een dode ringslang een verhoogd dioxinegehalte geconstateerd. Dat wees op de mogelijkheid dat er ergens in de Bijlmermeer een bron van dioxine is. De vliegtuigramp in de Bijlmermeer in 1992 zou daar een mogelijke oorzaak van kunnen zijn. Omdat er in het verleden onrust is geweest als gevolg van de Bijlmerramp, heeft wethouder Grondel van Milieu opdracht gegeven een nader onderzoek te verrichten. Achteraf blijkt dat er bij de analyse van deze ringslang een rekenfout is gemaakt.

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft het nader onderzoek naar dioxinevervuiling in de Bijlmermeer uitgevoerd. Omdat ringslangen voornamelijk kikkers eten zijn bij het onderzoek op zeven verschillende locaties in de omgeving van de Bijlmerweide ringslangen en kikkers gevangen en geanalyseerd. Nadat de analyse was uitgevoerd bleek het dioxinegehalte niet hoger te zijn dan dat van ringslangen uit een schone omgeving (uit de omgeving van Loenen). Ook in een slibmonster dat onderzocht is, bleek geen verhoogd dioxinegehalte rond de Bijlmerweide. De UvA bleek bij de eerder dit jaar gevonden slang van een onjuist referentiebeeld gebruik te hebben gemaakt.

Wethouder Grondel heeft zijn ergernis over de gang van zaken uitgesproken: een onzorgvuldigheid in het eerste onderzoek heeft volstrekt onnodige maatschappelijke onrust rond de Bijlmerweide veroorzaakt. Bovendien was een nader onderzoek in principe niet nodig geweest. Inmiddels is het bewonerscomité rond de Bijlmerweide op de hoogte gesteld van de resultaten van het onderzoek.

Het nadere onderzoek is begeleid door een commissie van deskundigen van de gemeente Amsterdam. De commissie acht verder onderzoek naar dioxinevervuiling in de Bijlmermeer niet zinvol.

Amsterdam, 25 november 1999Pb-122 Henk Voerman 5522140

Deel: ' Geen dioxinevervuiling Bijlmerweide '
Lees ook