Universiteit Maastricht


_________________________________________________________________

Persbericht 14 januari 1999 _________________________________________________________________

Afscheidscollege en -symposium prof. Romme

Geen duidelijk verband tussen vorm van psychose en de oorzaak

Psychosen zijn geen ziekten waarbij bepaalde oorzaken steeds leiden tot een bepaalde vorm van psychose (zoals schizofrenie, manische depressie, borderline). Het zijn signalen van de verschillende manier waarop mensen overweldigende, maar zeer algemeen voorkomende problemen verwerken, bijvoorbeeld de dood van een naaste. Die reactie is individueel bepaald.
Binnen de psychiatrie worden klachten te snel verbonden met een ziekte, zonder voldoende diepgaand de klachten in relatie te hebben gebracht met de levensgeschiedenis en de gebeurtenissen daarin. "Volgens mij is dat minder goede geneeskunde", zegt prof.dr. M.A.J. Romme, bij zijn afscheid als hoogleraar Sociale Psychiatrie aan de Universiteit Maastricht (UM). Prof. Romme houdt zijn afscheidsrede De psychotische ervaring, een bron van ongebruikte kennis, een uitdaging voor wetenschaps- en zorgvernieuwing op 15 januari (om 15.15 uur) in het MECC in Maastricht. Prof. Romme werkt sinds 1974 aan de Universiteit Maastricht en maakte deel uit van de kleine groep hoogleraren die het medische onderwijs en de medische faculteit in Maastricht opbouwden.

Sociale psychiatrie
De psychiatrie is gaan dwalen, door de reacties van mensen te zien als ziekte-eenheden en deze te gaan bestuderen, i.p.v. te bestuderen hoe mensen zoal kunnen reageren op machteloos makende gebeurtenissen, vindt prof. Romme. Zijn vakgebied, de sociale psychiatrie, kijkt naar zieke mensen in plaats van naar alleen de ziekten. Het zijn mensen die vastgelopen zijn, ziek zijn, omdat hun klachten als reactie op hun problemen, hun dagelijks functioneren in de weg staan. De sociale psychiatrie wil de problemen achterhalen waarmee degene die zich gek gedraagt in de knoop zit en proberen met de cliënt voor die problemen een andere oplossing te vinden dan gek gedrag.

Andere rol biologische psychiatrie
De biologisch georiënteerde psychiatrie, die steeds meer navolging krijgt, is op de verkeerde weg. Binnen deze stroming van de psychiatrie wordt een biologische oorzaak gezocht voor psychische ziekten. Volgens Romme kan het biologische onderzoek van de hersenchemie wel een rol spelen, maar een heel andere dan veel onderzoekers nu voor ogen staat. De chemische processen in de hersenen zijn een gevolg van emoties, niet de oorzaak ervan. De huidige chemische middelen onderdrukken de emoties en daarmee de symptomen. Dit leidt niet tot genezing. Daarom is het nodig dat de arts en de patiënt samenwerken om de patiënt te helpen anders om te gaan met emoties en de onderliggende problemen.

Ervaringen van patiënten centraal
De belangrijkste consequentie van de manier waarop de huidige psychiatrie patiënten benadert, is dat patiënten van hun eigen ervaring vervreemden, omdat deze niet in de behandeling worden benut. Dat vergroot de kans op het chronisch worden van hun klachten. Niet alleen voor de eigen behandeling zijn de ervaringen van de patiënt belangrijk, ook voor de ontwikkeling van het vakgebied. Prof. Romme verwierf de voorbije jaren faam met zijn onderzoek naar mensen die stemmen horen. Om meer te weten te komen over de ervaringen van mensen die stemmen horen, organiseerde hij in 1987 een congres voor deze groep. Het bleek onder meer dat verschijnselen die als ziekte werden beschouwd vaak ook bij gezonde mensen voorkomen. Twee procent van de bevolking blijkt stemmen te horen, maar slechts een derde van hen ondervindt daar zodanig hinder van dat ze hulp zoeken. Pas als de betrokkene niet met de stemmen om kan gaan, leidt dat tot klachten. Of dat gebeurt en wat de aard van de klachten is, is afhankelijk van de betrokkene en zijn levenservaringen.

Afscheid
Het afscheidscollege van prof. Romme vormt het slot van de conferentie Anders omgaan met psychose. Van object naar subject, die op 14 en 15 het symposium plaatsvindt naar aanleiding van het afscheid van prof. Romme. Bij de conferentie staat de positie van de patiënt centraal. Een aantal sprekers is patiënt (geweest). Patiënten zijn ook nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan het congres.

Deel: ' 'Geen duidelijk verband tussen oorzaak en vorm psychose' '
Lees ook