Centrale Raad van Beroep Utrecht > Actueel

Geen ernstig en structureel conflict tussen studerend kind en haar vader

Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 12-02-2003

Er kan niet worden gesproken van een ernstig en structureel conflict tussen betrokkene en haar vader. Van een wezenlijk verstoorde verhouding is niet gebleken. Een situatie als bedoeld in art. 6, onder c Besluit studiefinanciering 2000, inhoudende dat de studerende geen contact heeft met de ouder, doet zich hier ook niet voor omdat van een dergelijke situatie ingevolge art. 9 van hetzelfde Besluit slechts sprake is indien de studerende vanaf de maand waarin hij de leeftijd van 12 jaren heeft bereikt, geen wezenlijk contact met de ouder had.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AF3865

Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...d=10698&i=52&ti=5 .

Zoekwoorden:

Deel: ' Geen ernstig en structureel conflict tussen studerend kind en vader '
Lees ook