Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Persbericht nr. 42 d.d. 30 juli 1999

GEEN EXTRA OVERHEIDSSTEUN VOOR AMERIKAANSE VARKENSSECTOR

De Europese Unie moet protest aantekenen tegen mogelijke extra steun van de Amerikaanse regering aan de eigen varkenssector. Dat schrijven de PVE in een brief aan Europees Landbouwcommisaris Fischler. De EU moet er bij de VS op aandringen, dat de kwetsbare wereldmarkt voor varkensvlees niet mag worden verstoord.

Vanwege de aanhoudend lage varkensvleesprijzen in de Verenigde Staten heeft de varkenshoudersorganisatie NPPC extra steun gevraagd van de Amerikaanse overheid. In een speciaal programma dat aan landbouwminister Dan Glickman is gepresenteerd, vraagt de NPPC met een reeks maatregelen in te grijpen in de huidige varkenscrisis. Zo zou Washington moeten overgaan tot inkomenssteun voor de varkenshouders en
50.000 ton varkensvlees moeten opkopen als extra voedselhulp voor Rusland.

De PVE vragen de EU te onderzoeken of het geven van directe inkomenssteun aan de Amerikaanse varkensboeren niet strijdig is met afspraken die in WTO-verband gemaakt zijn.

Daarnaast benadrukken de PVE dat het verstrekken van voedselhulp aan Rusland te allen tijde gemotiveerd moet zijn door een behoefte van de Russen en niet moet worden opgepakt omwille van interne economische redenen.

Voor nadere informatie: Afdeling Communicatie Tel. (070) 340 92 72

Deel: ' Geen extra overheidssteun voor Amerikaanse varkenssector '
Lees ook