Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
A G A L E V F R A C T I E
V L A A M S P A R L E M E N T

Brussel, 29 mei 2002

Geen gebrek aan bouwgrond, wel aan grondbeleid


De expansiedrang van de blauwe excellenties kent geen grenzen. Na de uitbreidingen in de Vlaamse Regering en in de partij willen ze ook meer ruimte in Vlaanderen inpalmen. "Industrieterreinen moeten uitbreiden, ook natuur en landbouw moeten ervoor opgeofferd worden", klonk het dit weekend van Gabriëls. "Door het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is momenteel in Vlaanderen niets meer mogelijk. Daardoor is er geen grond meer voor industrie, geen grond meer voor woningen...", verklaart Dewael.

Wat scheelt er dan?
Dat er bijvoorbeeld in 100 gemeenten 100.000 bouwkavels onbebouwd zijn (AROHM). Dat er bestemde industrieterreinen niet gebruikt worden. In de Waaslandhaven worden slechts de helft van de terreinen effectief gebruikt, in de Gentse Kanaalzone twee derden. En wat doen de blauwe excellenties? Ze sluiten hun ogen voor deze honderden hectaren bestemde en niet gebruikte industrieterreinen en vragen op kosten van landbouw of groen ruimte bij. Ze kijken over de lege bouwkavels heen naar het gras aan de andere kant van het dorp.

Ruimtelijke Ordening bestaat uit plannen en bestemmingen, het handhaven van de vergunningen en uit grondbeleid. Deze laatste pijler is onontbeerlijk om de plannen uitvoerbaar te maken, maar totaal verwaarloosd op Vlaams niveau. Er is nog geen grondbeleidsplan. Er is geen grondbeleid.

Tegen 1 mei moest Minister Van Mechelen een grondbeleidsplan klaar hebben. Agalev wil dat de afspraken nageleefd worden. De Minister van Ruimtelijke Ordening zou dus beter en dringend werk maken van een degelijk beleid tegen grondspeculatie en voor het op de markt brengen van de slapende terreinen. Gabriëls als minister van economie heeft nog veel werk om de bestaande industrieterreinen uit te rusten en projecten rond efficiënter gebruik van de ruimte op poten te zetten.

Tegelijkertijd moet oneigenlijk gebruik van industrieterreinen aangepakt worden. Want aan de ene kant zetelt een drukkerij in een natuurgebied, aan de andere kant vullen garages industrieterreinen. Voor het kantoor van Fabrimetal, of een reisbureau heb je geen bedrijventerrein nodig.

Isabel Vertriest, Vlaams Volksvertegenwoordiger

---
Meer informatie:
Agalev fractie, Vlaams Parlement, 1011 Brussel
Tel. 02-552 13 84 Fax 02-552 16 33
e-mail: vl.parlm@agalev.be
http://www.agalev.be/vlaamsparlement/

Deel: ' Geen gebrek aan bouwgrond, wel aan grondbeleid in Vlaanderen '
Lees ook