Gemeente Oosterhout

Brand Statendamweg blijft zonder grote gevolgen voor Beemdenbuurt

Geen gevaarlijke stoffen of verontreiniging door asbest in wijk

De brand die gisteravond en vannacht gewoed heeft in een fabriekspand van de firma Martens aan de Statendamweg, is zonder grote gevolgen gebleven voor de bewoners van de aangrenzende Beemdenbuurt.

Weliswaar zijn de bewoners van deze buurt geconfronteerd met stank- en rookoverlast, maar uit metingen die direct ter plaatse zijn gehouden, is gebleken dat geen gevaarlijke stoffen in de lucht waren gekomen.

Omdat in het fabrieksgebouw asbest verwerkt was, is vannacht ook op het fabrieksterrein en in de Beemdenbuurt gecontroleerd op het vóórkomen van asbest. Onderzoek door een extern deskundig bureau heeft opgeleverd dat er in de Beemdenbuurt geen sprake was van verontreiniging door asbest. Wel is in de wijk dakmateriaal aangetroffen, dat echter ongevaarlijk is. Op het fabrieksterrein zelf zijn overigens wel asbestresten aangetroffen. Een gespecialiseerd bedrijf is vandaag begonnen met het opruimen van deze verontreiniging.

Verder heeft de gemeente Oosterhout de bewoners van de Beemdenbuurt vanochtend voor zeven uur, via een bewonersbrief, op de hoogte gesteld van de gevolgen van de brand. Tevens is de gemeente vanochtend begonnen met het opruimen van het dakmateriaal op de openbare weg en in de berm. Deze opruimactie bleef overigens niet beperkt tot de Beemdenbuurt, er is ook gereageerd op meldingen uit de Donken- en Kruidenbuurt over neergedwarreld dakmateriaal.

Oosterhout, 12 september 2001

Deel: ' Geen gevaarlijke stoffen bij brand in Oosterhout '
Lees ook