Gemeente Leiden

Datum | |19 augustus 2008 |Bezoekadres

Geen goedkeuring voor onteigening Stationsplein 10-22 Leiden

De Kroon heeft in een koninklijk besluit geen goedkeuring gegeven aan onteigening van Stationsplein 10-22 (het gat van Van der Putte). Dit koninklijk besluit is afgelopen vrijdag gepubliceerd in de Staatscourant. Dit betekent voor de gemeente Leiden dat het perceel niet via een onteigeningsprocedure in handen van de gemeente Leiden kan komen.

Volgens de Kroon is het aannemelijk dat de betrokken particuliere partijen in staat worden geacht om de grond zelf te ontwikkelen conform het bestemmingspan. Bovendien heeft de gemeente Leiden in haar publicatie over het voornemen tot onteigening onvoldoende toegelicht wat de toekomstige plannen zijn met het perceel.

Wethouder Pieter van Woensel (RO, Binnenstad en Publiekszaken) is teleurgesteld over dit besluit:"Het is een belangrijke plek in de stad, de entree naar de binnenstad vanaf het station. Daarom is het zo belangrijk dat juist op deze plek snel wat moois wordt gebouwd." Het college van Burgemeester en Wethouders gaat zich beraden over de toekomst van het perceel.

Stationsplein 10-22 ligt al enkele jaren braak na de sloop van een onderwijsgebouw van de Universiteit Leiden. Door de ligging van het perceel aan het Stationsplein doet de bestaande situatie visueel afbreuk aan de entree van de binnenstad van Leiden. Enkele jaren geleden is ten behoeve van de bouw van een complex met gemengde functies op basis van het bestemmingsplan een bouwvergunning afgegeven. Na enkele voorbereidende bouwwerkzaamheden is de bouw vervolgens stil komen te liggen. De gemeente wilde via onteigening van de grond ervoor zorgen dat het perceel snel ontwikkeld werd.

Nadere informatie:
Floor van Deursen, bureau Communicatie, tel. (071) 516 5138.
-----------------------


---- --

Deel: ' Geen goedkeuring voor onteigening Stationsplein 10-22 te Leiden '


Lees ook