MINISTERIE BUZA

https://www.minbuza.nl

MINBZ: geen herstel beleidsoverleg Suriname

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Onderwerp: persbericht
Datum: 1 februari 2000
Nummer:013

Nederland antwoordt Suriname:

GEEN HERSTEL BELEIDSOVERLEG

Het regulier beleidsoverleg tussen Nederland en Suriname kan pas worden hervat als er in Suriname sprake is van goed beleid en goed bestuur, zo staat in een diplomatieke nota die vanmiddag in Paramaribo is aangeboden.
Op 10 januari verzocht de Surinaamse regering officieel om hervatting van het het beleidsoverleg. De Nederlandse regering heeft vandaag geantwoord dat de voorwaarden daarvoor onvoldoende aanwezig zijn.

De nota verwijst naar het Raamverdrag tussen beide landen uit 1992. In artikel 2 van dat verdrag staan de doelstellingen en uitgangspunten die het kader vormen voor nauwere samenwerking: de instandhouding en versterking van de democratie en de rechtsstaat, de structurele versterking van het overheidsapparaat en de bevordering van economische en sociale rechtvaardigheid.

De Nederlandse regering is bereid in een ambtelijk overleg met Suriname de uitgangspunten van de
ontwikkelingssamenwerkingsrelatie nader toe te lichten. Ook wil Nederland in een dergelijk overleg aandacht vragen voor een aantal kwesties die eerder in de relatie aan de orde waren, zoals het eenzijdig opzeggen door de Surinaamse regering van de samenwerking op het terrein van de belastingen.

Deel: ' Geen herstel beleidsoverleg Suriname '
Lees ook