Gemeente Amsterdam


---

Onderzoek Gemeentewaterleidingen: Geen huishoudwaternet op IJburg

Gemeentewaterleidingen Amsterdam stelt na onderzoek voor om af te zien van het huishoudwaterproject op IJburg. Het college van B&W had in maart van dit jaar verzocht om dit onderzoek en had in afwachting hiervan de ontwikkeling van het huishoudwaterproject tijdelijk opgeschort. De Milieudienst en de projectgroep IJburg ondersteunen het voorstel van Gemeentewaterleidingen. Wethouder Hester Maij (Bedrijven) heeft nu in een brief gevraagd om advies van de raadscommissie alvorens het college van B&W een definitief besluit over het project te laten ne-men. Tevens heeft ze de betrokken diensten verzocht te onderzoeken welke alter-natieve milieumaatregelen mogelijk zijn. Te denken valt onder andere aan een groter aandeel groene stroom bij de productie en transport van drinkwater en het toepassen van milieuvriendelijk leidingmateriaal.

In 1998 heeft de gemeenteraad besloten het huishoudwaterproject uit te voeren. Uit het onderzoek van Gemeentewaterleidingen blijkt nu echter dat:

* het uiterst beperkte milieuvoordeel -of mogelijks zelfs milieunadeel- van het project niet in verhouding staat tot de hoge kosten. Uit ervaringen met een proefzuiveringsinstallatie voor het huishoudwater bleek dat andere procesin-stellingen nodig zijn dan voorzien. Er moeten onder andere meer chemicalin gebruikt worden om de kwaliteit van het water te waarborgen. Deze chemica-lin kunnen een nadelige situatie voor het milieu opleveren.
* de kosten voor het project aanzienlijk hoger zijn dan verwacht. Naast de hoge-re kosten voor andere procesinstellingen, zijn ook de kosten voor het plaatsen van de speciale zuiveringsinstallatie voor het huishoudwater en het aanleggen van de leidingen hoger dan gepland, omdat het niet mogelijk bleek een dicht-bij gelegen locatie voor de installatie te vinden. De extra investeringskosten van het huishoudwaternet zouden in vergelijking met een traditioneel drink-waternet ruim 18 miljoen zijn. De prijs van huishoudwater zou voor de con-sument zelfs hoger worden (zo'n 10%) dan de prijs van drinkwater.

* gezondheidsrisico's door foute aansluitingen niet zijn uit te sluiten. Dit blijkt uit ervaringen bij een soortgelijk project in de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidsche Rijn. Verwisselingen van drinkwater- en huishoudwaterleidingen kunnen een gevaar opleveren voor de volksgezondheid en hebben een negatief effect op het maatschappelijk draagvlak.

De raadscommissie zal de brief van wethouder Maij in de vergadering van 12 juni bespreken.

Amsterdam, 6 juni 2002 Stefan Rutte

^


-

gemeente Amsterdam - 7-06-2002

Deel: ' Geen huishoudwaternet op IJburg Amsterdam '
Lees ook