Gemeente Heumen

Nieuwsberichten

10-06-2002
Geen klankbordgroep voor onderzoek A73

Geen klankbordgroep A73

B&W hebben besloten geen klankbordgroep in te stellen die mee de uitgangspunten gaat bepalen voor het onderzoek naar de geluidsoverlast van de A73. De werkgro ep Geluidsoverlast A73 Heumen had daar om gevraagd.

B&W vinden dat een klankbordgroep weinig kan betekenen voor het onderzoek omdat dat vooral rekentechnisch is. Bovendien zijn in de Wet geluidhinder al eisen o pgenomen waaraan een berekening moet voldoen.

B&W willen wel een informatiebijeenkomst beleggen voor de werkgroep, waarin het onderzoeksbureau een toelichting geeft.

Zoekwoorden:

Deel: ' Geen klankbordgroep voor onderzoek A73 in Heumen '
Lees ook