Gemeente Stadskanaal

Geen legionella in Stadskanaalster sportaccommodaties

Op initiatief van de wethouder Sportzaken, de heer J.W. van de Kolk, heeft de Gemeente Stadskanaal onlangs een grootscheeps onderzoek laten instellen naar de aanwezigheid van de legionellabacterie in sportaccommodaties binnen de gemeente. De legionellabacterie is de veroorzaker van de veteranenziekte.

Door het Waterlaboratorium Noord zijn op 16 en 18 juni watermonsters genomen van de warmwatervoorzieningen in gymlokalen, sporthallen en de opstallen van de buitensportaccommodaties voor voetbal, hockey, atletiek, tennis en korfbal. Het onderzoek wijst uit dat in geen van de onderzochte locaties legionella is aangetroffen. De gebruikers van de onderzochte accommodaties zijn van de positieve uitslag op de hoogte gebracht.

Deel: ' Geen legionella in Stadskanaalster sportaccommodaties '
Lees ook