Gemeente Zoetermeer

Rechter deed uitspraak over raadsbesluit

Vanaf 27 februari geen markt meer aan Zuidwaarts

Op 30 november 1998 heeft de gemeenteraad besloten de Markt aan het Zuidwaarts op te heffen en de kooplieden van het Zuidwaarts een schadevergoeding aan te bieden. Tegen dit besluit hebben de kooplieden beroep aangetekend, maar op 4 februari jl. heeft de rechter de gemeente in het gelijk gesteld en besloten het besluit niet te schorsen. De regeling wordt op 22 februari besproken in de gemeenteraad. Per 27 februari aanstaande zal er vervolgens aan het Zuidwaarts geen markt meer worden gehouden.

Eind 1996 heeft de gemeenteraad besloten het Zuidwaarts als marktterrein op te heffen. Voor de politie en brandweer is het Zuidwaarts een zeer belangrijke ontsluitingsroute voor het totale Stadshart. Met de bouw van de stadhuistoren is het Zuidwaarts een smalle corridor geworden. Belemmeringen of opstoppingen in deze smalle doorgang kunnen de aanrijtijden van politie en brandweer in het gehele Stadshart sterk vertragen.

Zelfstandig
De 13 kooplieden van het Zuidwaarts hebben bezwaar gemaakt tegen dit besluit van de gemeenteraad en in december 1996 heeft de rechter het besluit geschorst. De rechter was van mening dat de gemeente weliswaar goede argumenten had om de markt op het Zuidwaarts op te heffen, maar vond dat de gemeente onvoldoende rekening had gehouden met de belangen van de kooplieden. Sinds deze uitspraak heeft de gemeente geprobeerd om in overleg met de kooplieden een schadevergoedingregeling op te stellen. Dit overleg heeft echter niet tot resultaat geleid. Uiteindelijk heeft de gemeente zelfstandig een
schadevergoedingsregeling opgesteld.

Compensatie
Volgens de uitspraak van de rechter op 4 februari jl. heeft de gemeente nu wel voldoende rekening gehouden met de belangen van de kooplieden. Onderdeel van de compensatieregeling is namelijk dat de kooplieden kunnen verhuizen naar een locatie op de Markt. Daarnaast krijgen zij een financiële compensatie, omdat zij de commercieel aantrekkelijke standplaats op het Zuidwaarts moeten opgeven. Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad voorgesteld hiervoor een bedrag van fl 140.000,- beschikbaar te stellen. Op 22 februari a.s. zal dit voorstel besproken worden in de gemeenteraad.

Consument
De kooplieden van het Zuidwaarts zullen dus verhuizen naar een locatie op de Markt. Hierdoor ontstaat ter plekke een volle aantrekkelijke warenmarkt, die door zijn compactheid en verscheidenheid aan branches zeer aantrekkelijk is voor de consument.

Deel: ' Geen markt meer aan Zuidwaarts Zoetermeer '
Lees ook