Amnesty International

Persbericht Amsterdam, 19-09-2001

VS
Aanslagen VS: daders mogen niet de morele toon zetten voor reactie internationale gemeenschap

Na de aanslagen op de Verenigde Staten van 11 september bevindt de wereld zich op een tweesprong, waarschuwt Irene Kahn, secretaris generaal van Amnesty International.

Als internationale gemeenschap kunnen we de weg kiezen die recht doet aan onze hoogste waarden en het respect voor de mensenrechten van iedereen, of de weg inslaan op zoek naar vergelding, waarmee we toestaan dat de daders van de aanslagen de morele toon zetten voor de agenda van de hele wereld.

Aanvoerend dat de aanslagen in de VS de komende dagen en weken verregaande consequenties kunnen hebben voor de wereld, riep Irene Kahn de internationale gemeenschap dringend op alle mogelijke maatregelen te treffen om de daders te berechten, alvorens toevlucht te nemen tot gewapende interventie. Kahn zei: De daders moeten berecht worden maar er kan alleen sprake zijn van rechtvaardigheid als de middelen legitiem zijn en de mensenrechten van iedereen respecteren.

In een schrijven aan de VN Veiligheidsraad veroordeelde Amnesty International opnieuw de aanslagen en zei: Wij dringen er bij de Veiligheidsraad met klem op aan om te verzekeren dat in de zoektocht naar rechtvaardigheid staten alle middelen zullen uitputten om verdachten aan te houden en te vervolgen zonder dat levens, welzijn of mensenrechten van burgers in gevaar komen.

De slachtoffers van de aanslagen verdienen rechtvaardigheid, geen wraak, aldus Amnesty International.

Amnesty International afdeling Nederland

Deel: ' Geen morele toon voor reactie daders aanslag VS '
Lees ook