Gemeente Ede

Nummer 41 / Ede, 14 februari 2003

Geen munitietransporten door bebouwde kom van Harskamp Ede en Defensie sluiten convenant route gevaarlijke stoffen

Het gemeentebestuur van Ede heeft met de minister van Defensie een convenant gesloten over het vervoer van gevaarlijke stoffen van en naar het Infanterie Schietkamp (ISK) in Harskamp. Dit zijn stoffen die volgens landelijke afspraken een vooraf vastgestelde route moeten volgen, zoals bijvoorbeeld munitie.

Eerder al in 2002 werd over dit routeplichtige transport een rapport uitgebracht. Toen besloten burgemeester en wethouders van Ede voorlopig geen voorstel te doen om een route gevaarlijke stoffen aan te wijzen. Het college wilde daarmee wachten tot vóór de ingebruikneming van de A30 in 2004 of tot de N224 tussen de wijken Veldhuizen en Kernhem in de bebouwde kom wordt opgenomen. Wel zou de gemeente in overleg treden met het ministerie van Defensie over het transport van explosieven naar het ISK Harskamp om te bewerkstelligen dat de bebouwde kom van Harskamp wordt vermeden.

In overleg met gemeentelijke afdelingen, de brandweer en de politie heeft Defensie een convenant opgesteld waarin is geregeld dat het vervoer naar het ISK van routeplichtige gevaarlijke stoffen via de zij-ingang aan de N304 of via de hoofdingang aan de N310 verloopt. Defensie rijdt dus niet met munitie door de bebouwde kom van Harskamp.

Het convenant is inmiddels ondertekend door de burgemeester van Ede en een vertegenwoordiger van de minister van Defensie. Begin november 2003 wordt de voortzetting van het convenant besproken.

Deel: ' Geen munitietransporten door bebouwde kom van Harskamp '
Lees ook