---

Ministerie van Defensie



---

Geen nader onderzoek naar "onwil" bij Koninklijke Landmacht

10-07-2002

Minister Frank de Grave van Defensie heeft vandaag (10 juli) met een brief aan de kamer het rapport aangeboden van een extern onderzoeksbureau dat bekeken heeft hoe een onderzoek naar personen die in 1995 behorend tot de toenmalige landmachttop een rol hebben gespeeld in onwil bij de informatieverstrekking naar de politieke leiding.

Het consultancybureau Bestuur & Management Consultants (BMC) heeft in opdracht van De Grave onderzocht op welke manier onderzoek zou kunnen worden verricht naar personen in de Landmachttop van 1995, waarop de term "onwil" uit het Niod-rapport betrekking kan hebben. Volgens de onderzoekers zijn, afgezien van generaal Van Baal waarvan wordt geconstateerd dat deze in beperkte mate actief betrokken is geweest, de betrokkenen niet meer in functie. BMC wijst erop dat de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica over betere middelen beschikt voor een onderzoek naar "onwil" binnen de Koninklijke Landmacht. Minister De Grave vraagt de voorzitter van de Tweede Kamer dan ook brief en bijlage door te sturen naar de enquêtecommissie Srebrenica

Deel: ' Geen nader onderzoek naar 'onwil' bij Koninklijke Landmacht '




Lees ook