Dienstenbond CNV

Geen nieuwe CAO voor werknemers Gall&Gall
11-02-2003

Persbericht

Er komt geen nieuwe CAO voor de medewerkers van Gall&Gall. De oude CAO liep af op 16 juni 2002.

CNV Dienstenbond-bestuurder Neoletta Poelgeest: Gall&Gall heeft dit jaar sterk ingezet op beperking van de loonkosten. De lonen zouden bij Gall&Gall gemiddeld een stuk hoger liggen dan de schaallonen van de CAO-Slijterijen. Gall&Gall wilde het gat met de concurrentie verkleinen door het huidige loongebouw af te schaffen en aan te sluiten bij de lonen van de CAO- Slijterijen en daarboven werknemers te belonen op basis van prestatie. De CNV Dienstenbond wil echter niet meewerken aan deze uitkleding van de CAO.

De CNV Dienstenbond wil niet dat het huidige personeel er op achteruit gaat. Daarom is besloten geen nieuwe CAO met daarin een vorm van prestatiebeloning af te sluiten. De oude CAO is al onderdeel geworden van de arbeidsvoorwaarden van deze mensen. Gall&Gall kan dan ook niet het loongebouw onvrijwillig aanpassen voor het personeel. Daarvoor zouden ze elk individueel arbeidscontract openbreken.

Wat Gall&Gall bij de vergelijking met de CAO-Slijterijen vergat is dat de andere slijtersketen ook meer betalen dan de CAO. De CAO is een zogenaamde minimum- CAO. Er is in feite geen sprake van een groot gat tussen Gall&Gall en de concurrentie. Invoering van een systeem van prestatiebeloning betekend minder garanties voor het huidige personeel. Het basisloon neemt immers af en of de prestatie goed genoeg is voor een extra beloning is nog maar de vraag. Daarbij ligt het gevaar voor 'blauwe ogen' politiek op de loer. Want wie bepaald of je als filiaalleider een goed lopend filiaal krijgt of juist een waar diefstal en inbraak schering en inslag is. Ook met prestatiebeloning in distributiecentra heeft de CNV Dienstenbond geen goede ervaringen. Dit kan een negatieve invloed hebben op de werksfeer. Maar meer dan dat: mensen gaan ook roofbouw op zichzelf plegen om een goed of hoger salaris te krijgen met als gevolg dat mensen al ver voor de pensioengerechtigde leeftijd helemaal op zijn, aldus Poelgeest.

Bij Gall&Gall werken 1400 medewerkers.

Voor nadere informatie:
Neoletta Poelgeest (bestuurder): 035 6460 585 of 06 - 2047 1876. Rina van der Werf (persvoorlichter): 023 5670 605 of 06 2000 5272.

Deel: ' Geen nieuwe CAO voor werknemers Gall&Gall '
Lees ook