"Geen nieuwe Europese verdedigingseenheid"


Europarlementarir Liotard stemt noodgedwongen tegen eigen CBRN-rapport

STRAATSBURG, 20101214 -- Kartika Liotard (Verenigd Links) heeft vandaag in het Europees Parlement tegen haar eigen plan voor CBRN-rampen gestemd. Liotard schreef zelf mee aan het bestrijdingsplan voor de aanpak van chemische, biologische, radiologische en nucleaire rampen, maar kon niet leven met toegevoegde passages over een `Europese civiele beschermingsmacht ' en Europese cordinatie van civiel-militaire middelen.

Het voorstel is lange tijd van de openbare agenda gehouden, maar er werd dinsdagmiddag in Straatsburg toch over gestemd. Het gaat bij CBRN-beleid over de inkoop van griepvaccins, een terreuraanval met het pokkenvirus of over een antraxbesmetting. "Op dierziektes zijn de meeste EU-landen beter voorbereid, dan op een opzettelijke besmetting van ons eten en drinken. Meer samenwerking is dringend nodig, iedereen onderstreept dat. Met unanieme steun van de Milieucommissie heb ik in mijn rapport gepleit voor betere repressie en nazorg bij dergelijke rampen. Maar een andere commissie, namelijk die voor Burgerlijke vrijheden voegde teksten toe als 'op weg naar een Europese civiele beschermingseenheid'. Ik wil niets weten van nieuwe Europees gecordineerde militaire samenwerking, al was het alleen maar vanwege de gebrekkige democratische controle op dat soort EU-instellingen. Ik zag me dus genoodzaakt tegen te stemmen. Dit is de zoveelste keer dat er door middel van een parlementair rapport militaire competenties naar Europa worden doorgeschoven. Inzet van militaire middelen moet een bevoegdheid van de lidstaten blijven."

Het CBRN-rapport is overigens vandaag wel gesteund door een meerderheid van het Europees Parlement.

De redenen voor Kartika Liotard om tegen het CBRN-rapport van opsteller Gomes te stemmen:

de sterke aandrang om te komen tot Europees gecordineerde civiel-militaire samenwerking;
het nagenoeg ontbreken van voorstellen om CBRN-risico's te voorkomen (zoals ontwapening, ratificatie van non-proliferatieverdragen en -protocollen);
het overbodige pleidooi voor meer bevoegdheden voor de Europese Commissie (zij beschikt al over de bevoegdheden en instrumenten om cordinerend op te treden);
Terreurdreiging wordt vooral aangewend om een nieuwe antiterreurstructuur op te bouwen, terwijl de Europese Commissie oordeelt dat de kans op dergelijke aanvallen vrij laag is.

Kartika Liotard (Verenigd Links)


Deel: ' "Geen nieuwe Europese verdedigingseenheid" '
Lees ook